Avskrifter

 

Avskrifterna är primärt sorterade geografiskt:

 

SOCKEN

Avskifter är personberoende

De avskifter som finns har sammanställts från olika håll och kanter och har skapats under olika betingelser. Detta medför att de kan variera en hel del i sitt utförande. Vissa avskrifter är ytterst noggrant skapade för att kunna publiceras i olika fora medan andra ursprungligen har varit avsedda som eget forskningsmaterial. Vissa avskrifter är mer eller mindre normaliserade, andra inte alls. Vissa avskrifter är återgivna i den ordning precis såsom de är presenterade i urspungskällan medan andra är mer eller mindre processade för att underlätta läs och sökbarhet.

Allt det som nämns ovan innebär som sagt att variationer förekommer och det får ni som användare leva med, vi anser att det är bättre att det presenteras under dessa betingelser eller inte alls. Vi har dock för vana att, på ett så utförligt sätt som möjligt, förklara och beskriva vad som gäller för respektive avskrift.