Avskrifter

Under rubriken avskrifter finns samlat ett stort antal sammanställningar av avskrivet material med ursprung i allehanda olika källor såsom ministeralböcker, husförhörslängder, landskapshandlingar m.m.

 

 

OBS! AVSKRIFT = ANDRAHANDSKÄLLA

Som alltid när man handskas med andrahandskällor bör man kolla dessa mot originalhandlingarna. Vi som har gjort avskrifterna är inte mer än människor och har givetvis gjort fel, förhoppningsvis inte så många, och med tiden kan vi hjälpas åt att få bort de som finns.

 

 

Avskifter är personberoende

De avskifter som finns har sammanställts från olika håll och kanter och har skapats under olika betingelser. Detta medför att de kan variera en hel del i sitt utförande. Vissa avskrifter är ytterst noggrant skapade för att kunna publiceras i olika fora medan andra ursprungligen har varit avsedda som eget forskningsmaterial. Vissa avskrifter är mer eller mindre normaliserade, andra inte alls. Vissa avskrifter är återgivna i den ordning precis såsom de är presenterade i urspungskällan medan andra är mer eller mindre processade för att underlätta läs och sökbarhet.

 

Allt det som nämns ovan innebär som sagt att variationer förekommer och det får ni som användare leva med, vi anser att det är bättre att det presenteras under dessa betingelser eller inte alls.

 

Vi har dock för vana att, på ett så utförligt sätt som möjligt, förklara och beskriva vad som gäller för respektive avskrift.

 

 

Indelning

Avskrifterna har i regel delats in i tur och ordning efter sockentillhörighet, materialtyp och slutligen tidsperiod. Undantag finns såsom husförhörslängderna för Eksjö landsförsamling som i stället för tidsperiod är sammanställda per ort.

 

Man navigerar mellan de olika avskrifterna antingen med hjälp av "pop up-menyn" (den meny som dyker upp när man håller markören över navigationslisten i fönstrets överkant) eller via de enskilda sidorna i sig.

 

 

Presentation

Avskrifterna presenteras i en vy med en eller flera kolumner med rubriker som beskriver innehållet. Ofta finns det även ett par filterfunktioner för att underlätta sökandet, dessa filterfunktioner är:

  • Snabbsök - som när man anger en sökparameter döljer alla andra rader som inte innehåller det eftersökta. Funktionen är alltså helt oberoende av i vilken kolumn sökresultatet återfinns.
  • Kolumnfilter - ovanför kolumnerna förekommer det sökfält som appliceras på respektive kolumn. Dessa sökfält kan användas oberoende av varandra eller i kombination.

 

I vissa fall, där innehållet i enskilda kolumner innehåller mycket mer information än de övriga, finns det två versioner av presentationen. Man kan växla mellan de två versionerna med hjälp av en länk uppe i högra hörnet. Det gäller till exempel de födelseländger där dopvittnen har redovisats.

 

I många av presentationerna finns det längst till höger på varje rad en informationssymbol , klickar man på den dyker ett pop-up-fönster upp med en källhänvisning till. Dessa källhänvisningar kan vara olika utförliga, antingen enbart volym eller volym samt den specifika sidan som uppgiften har hämtats ifrån.