Källmaterial

Här nedan finns digitaliserat källmaterial med koppling till Södra Vedbo härad som du troligtvis inte finner någon annanstans.


Du kan studera dem med bildläsaren OrbitZoom, som ger mycket bra möjlighet att zooma och därigenom detaljstudera bilderna, eller använda PDF-varianten.


VolymbeteckningBeskrivningOrbitzoom PDF
Stavsäterarkivets längd över Höreda pastorat,
Stavsäters säteri vol. F2, 3.m.

Längden ingår i Daniel Sparrskölds arkiv, en del av Stavsäters säteris arkiv, som i sin tur förvaras på Antikvarisk-topografiska arkivet (Riksantikvariämbetet) och återfinns under signum "Stavsäters säteri vol. F2, 3.m.". Längden är författad av kyrkoherde Edmundus Wettrenius (1645--1713), vilken själv daterar skriften. Den är enligt honom förd mellan mikaelidagarna 1709 och 1710 (alltså 1709-09-29--1710-09-29).


Den här upptagna längden är äldre än de husförhörslängder som finns i Höreda respektive Mellby kyrkoarkiv. Den äldsta längden i Mellby kyrkoarkiv, under signum AI, är en som i påskrift ej har daterats närmare än till 1700-tal, men som torde kunna föras till mitten av 1710-talet. För Mellby finns även en donationslängd från år 1700 som upptar givare till omgjutningen av storklockan och som tar upp en förhållandevis stor del av socknens befolkning (CI:1 p 9, 42ff). Den äldsta bevarade husförhörslängden i Höreda kyrkoarkiv, under signum AI, börjar dock föras först 1762. Gårdarna (eller byarna i några fall) är uppdelade på rotar, som åtminstone för Mellby socken, bär samma namn som i en förteckning som återfinns i Mellby kyrkoarkiv upprättad av Emundus Wettrenius 1698-08-04 (C:2 p 6). Skillnaderna är dock åtskilliga och man får intrycket att flera gårdar i rotarna som de tas upp i den här presenterade längden avviker geografiskt. Flera gårdar saknas också. Mostorp i Höreda och Boaryd i Mellby tas upp dubbelt och redovisas därmed i olika rotar.

 

En anmärkning på längdens arkivomslag föreslår att längden kan ha hamnat i Stavsäters arkiv då ägaren Daniel Sparrsköld efterträdde Erik Jakob Bagge som ägare till Mem utanför Söderköping 1727. Erik Jakob innehade godset Ryningsholm i Höreda, som därtill varit sätesgård för dennes fars farföräldrar.


Volymen är avfotograferad i sin helhet av Mattias Johansson.

12 Mb
Högre Allmänna Läroverket Eksjö,
CII A:1

Högre allmänna läroverkets i Eksjö arkiv förvaras på Vadstena landsarkiv.


Dess matrikel, som aldrig tidigare publicerats, tar upp inskrivna elever från 1600-talet och framåt. Dateringen av de i de äldsta delarna införda namnen är inte enkel, men med det trettionionde namnet finns det första inskrivningsdatumet, 1675-08-10. Matrikeln uppger till en början elevens namn och ålder samt faderns namn, bostad och sysselsättning. Med tiden blir informationen mer utförlig. Sista inskrivna namnet i matrikeln är från 1865-05-12.


Volymen med matrikeln, som bär arkivsignum CIIA:1, är avfotograferad i sin helhet av Mattias Johansson. Arkivet saknar arkivförteckning i den nationella arkivdatabasen, men volymen innehåller även bl..a korrespondens, skolbibliotekets innehåll och en längd över skolans rektorer och kollegor.
89 Mb