Karta

Kartfunktionen bygger på Googles tjänst Google Maps.

 

Den stora huvudkartan samt den mindre varianten som finns på sidan för ortspresentationer fungerar i grund och botten på samma sätt förutom att de är olika stora och att det är viss skillnad i visningsnivåer för ortsmarkörerna. De specifika skillnaderna redovisas mer i detalj längre ned.

 

Navigera på kartan --------------------------

Det finns olika sätt att navigera (flytta vyn samt zooma in och ut) med hjälp av tangenter eller det grafiska gränssnittet.

 

 

Flytta vyn

Du kan flytta vyn i två dimensioner på kartorna Om du vill panorera (flytta kartan) gör du något av följande:

 

 • Klicka på kartan och dra den
 • Tryck på uppåtpilen på tangentbordet om du vill flytta dig norrut
 • Tryck på nedåtpilen på tangentbordet om du vill flytta dig söderut
 • Tryck på högerpilen på tangentbordet om du vill flytta dig österut
 • Tryck på vänsterpilen på tangentbordet om du vill flytta dig västerut

 

Zooma

Du kan zooma in eller ut genom att trycka på knapparna + eller -. Flytta muspekaren över en plats och använd musens rullningshjul om du vill zooma in eller ut på den platsen. Om du vill centrera och zooma in en plats dubbelklickar du på den platsen. 

 

 

Grafiska kontroller

Navigeringskontroller finns till vänster. Följande navigeringskontroller finns:

 

 • Pilar – Klicka på motsvarande pilknapp när du vill flytta kartvyn åt norr, söder, öster eller väster.
 • Zoom – Klicka på knappen + om du vill zooma in i mitten av kartan. Klicka på - om du vill zooma ut.
 • Zoomreglage – Dra zoomreglaget uppåt eller nedåt om du vill zooma in eller ut stegvis.

 

Vyerna Karta och Satellit

Det finns olika vyer tillgängliga på kartan. För muspekaren över rubrikerna Karta eller Satellit i det övre högra hörnet om du vill växla vy.

 

 • Karta: I vyn Karta visas en traditionell karta med vägar, parker, gränser, vattendrag och så vidare.
  Här kan du även slå av och på Terräng. En bra sak att veta är att när Terräng är påslaget kan man inte zooma lika djupt i kartan!
 • Satellit: I vyn Satellit visas flygfoton. Om du vill se gatunamn och annan information markerar du Etiketter.

 

 

 

Markörer --------------------------

 Vi använder ett flertal markörer av olika färger för att peka ut var orten låg/ligger. De olika markörera är:

 

Röd = Gårdar

 

 

 

 

Blå = Andra större orter/byggnader som t. ex. kyrkor, byar, säterier m. m.

 

 

 

 

Grön = Torp

 

 

 

 

Grå = Andra mindre orter/byggnader som t. ex. soldattorp, utjordar m. m.

 

 

 

 

Gul = Tätorter

 

 

 

 

Vit = Socken

 

 

 

 

De fyra första markörerna (inte Tätort och Socken) är alla klickbara och leder vidare till presentationssidan i ortsdatabasen.

 

 

Visningsnivåer --------------------------

Visningsnivåerna, det vill säga vid vilken grad av in- och ut-zoomning, för de två varianterna av karta skiljer sig lite. Den större, huvudkartan, har till exempel markörer för tätorterna i häradet. Det har inte den mindre som finns på orternas presentationssidor. Dessutom skiljer det vid vilken visningsnivå kartan laddas in, detta för att ge en så pass bra presentation som möjligt.

I bilden nedan redovisas vad och när de respektive markörerna är synliga.