Mantalslängder

Informationstyp Källa Antal träffar Till avskrift
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1643, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 203 poster
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1644, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 185 poster
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1645, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 189 poster
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1646, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 187 poster
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1647, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 174 poster
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1648, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 172 poster
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1649, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 162 poster
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1650, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 144 poster
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1651, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 133 poster
Mantalslängd Eksjö Landsförsamling 1652, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 147 poster

Mantalslängder har sin grund i den s.k. kvarnskatten som togs ut när säd maldes vid en kvarn. Den skatten var dock svår att administrera när bönder valde att mala i hemmet med hjälp av egna handkvarnar. Man införde då istället mantalslängden som en allmän skattelängd över arbetsföra personer mellan 15 och 62 år (undantag förekom).


De uppgifter man kan hitta i en mantalslängd varierar över tid.


Mantalslängder Eksjö

Mantalslängderna för Eksjö började föras år 1643 och de finns upprättade både för staden och för landsförsamlingen. De inledande åren 1643 till 1652 fördes det ovanligt informationsrika mantalslängder.