Ortsdatabasen

Ortsdatabasen innehåller grundläggande information om ett stort antal orter i Södra Vedbo härad.

 

SÖKA I ORTSDATABASEN --------------------------

Det finns tre sätt att söka fram en ort ur databasen. Två av dem finns på startsidan för ortsdatabasen och den tredje varianten är att gå via kartan.

 

Visa alla orter

Med hjälp av rullgardinslistan kan man välja att lista alla inmatade orter för var och en av socknarna eller för hela häradet. Då får man en träfflista med ortsnamnen i alfabetisk ordning sorterade från vänster till höger, rad för rad. 

 


Sök ort

Man kan även använda sig av det sökfält som finns under rubriken Sök ort. I det sökfältet kan man skriva in ett helt ortsnamn eller en del av ett sådant. man kan exempelvis söka fram alla orter som slutar på ryd genom att skriva det i sökfältet.

 

Därtill kan man med hjälp av att markera checkboxar  välja i vilka socknar man vill söka. Man kan välja en, flera stycken eller alla genom att kombinera flera ifyllda checkboxar. Observera att ni måste klicka ur boxen för Hela häradet om ni vill begränsa urvalet enligt andra önskemål.

 

Fritextsökningen är inte känslig för stora och små bokstäver så om man väljer att söka på hult får man träff på både Hultarp och Lövhult.

 

 

 

 

Träfflista

Varje redovisad träff består av fyra saker:

  • En länk ()
  • Den normaliserade formen av ortsnamnet
  • Namnet på socknen där orten är belägen
  • Kategorin Gård eller Torp

Genom att klicka på länken tar man sig vidare till en presentationssida (beskrivs nedan) för orten i fråga.

 

 

 

ORTSPRESENTATION --------------------------

Presentationssidan består av några rutor som innehåller den ortsrelaterade informationen och under dessa rutor finns en träfflista som redovisar sökträffar för ortsnamnet i det avskrivna materialet som finns för den socken där orten finns.

 

Info

I informationsrutan finns redovisat ortsnamn, ortens kategori, socken samt geografiska data.

Här finns även en länk till en sökning på ortsnamnet som omfattar hela socknen, till skillnad från träfflistan längst ned som är begränsad till träffar inom ortens socken. Detta för att underlätta sökningar där vanliga ortsnamn såsom Smedstorp, Boda, Kulla m. m.

 

Karta

Kartbilden visar den närmaste omgivningen centraliserad kring orten. Kartbilden har samma funktionalitet som den större huvudkartan.

 

Relaterade orter

Här redovisas de orter som i databasen är kopplade som relaterade till den gällande orten. För gårdar redovisas underliggande torp, och för torp redovisas vilken gård de hör till.

 

Notiser

Notisfältet kan innehålla användbar information som rör orten såsom namnändring, sammanslagningar, ödeläggelse mm.

 

Avskrifter

Finns ortsnamnet representerat i någon av de i databasen befintliga avskrifterna för den gällande socknen redovisas en träfflista för dessa med följandeinnehåll:

  • Socken
  • Informationstyp
  • Källa
  • Antal träffar
  • En länk ()

Använder man länken kommer man till sidan med avskrifterna och i många fall är den listan då filtrerad så bara relevanta träffar med koppling till ortsnamnet visas.