Födda C:2 1691-1724

Födelselängd, Bellö C:2, 1691-1724

Snabbfilter (appliceras på alla kolumner): OBS! Skiftlägeskänsligt!


FöddDöptBarnets namnFaderns förnamnFaderns efternamnFaderns yrke/titelOrt (Norm.)Moderns förnamnModerns EfternamnModerns yrke/titel AnmärkningDopvittnen
1691-01-251691-01-28KarinDanielNilsson SjöhultIngiärNilsdotterhustru Sven Danielsson i Boarp, Nils Månsson i Sjöhult, Jon Månsson i Sjöhult, hustrun Elin Börjesdotter i Sjöarp, hustrun Kerstin Svensdotter i Boarp, Karin Jonsdotter i Sjöhult
1691-02-111691-02-15ElinJönsPersson BorstrullaIngridPersdotterhustru korpralen Olof Eriksson i Borstrulla, Isak Olofsson i Borstrulla, drängen Jon Larsson i Borstrulla, hustrun Catharina i Borstrulla, hustrun Rangel i Borstrulla, pigan Maria Olofsdotter i Borstrulla
1691-02-081691-02-15GertrudBörjeMarkusson SkuruKerstinGudmundsdotterhustru korpralen Olof Eriksson i Borstrulla, Jon i Hässleberg, drängen Jon i Lindås, hustrun Gertrud i Hässleberg, Bengta i Wada, Hässleby (F), pigan Karin i Hässleberg
1691-04-071691-04-15GertrudIsakOlofsson BorstrullaBritaOlofsdotterhustru Jonas i Hra?, Sven i Boarp, drängen Olof i Lindås, hustrun Sara i Högsjögle, hustrun Catharina i Borstrulla, pigan Maria Olofsdotter i Borstrulla
1691-06-261691-07-02BörjeJonMårtensson SjöhultKarinBörjesdotterhustru Daniel i Sjöhult, Nils i Sjöhult, Nils i Boarp, hustrun Kerstin i Boarp, hustrun Kerstin i Sjöhult, Maria i Sjöhult
1691-07-021691-07-05JonHåkan AntesboKerstinhustru Christman i Svenstorp, Nils Persson i Åsen, drängen Nils i Åsen, hustrun Kerstin i Sjöarp, hustrun Sara i Åsen, hustrun Cecilia i Åsen
1691-09-301691-10-04PäderHaraldPersson BranthällaSarahustru Daniel i Långsjögle, Arvid i Branthälla, Harald i Långsjögle, hustrun Anna i Branthälla, Kerstin Persdotter i Långsjögle, pigan Anna Eriksdotter i Branthälla
1691-10-041691-10-04PerSvenRavelsson soldatWassholmKerstinhustru Daniel i Långsjögle, Nils i Långsjögle, hustrun Sissela i Långsjögle, hustrun Kerstin i Långsjögle
1691-10-041691-10-04LisbethSvenRavelsson soldatWassholmKerstinhustru Daniel i Långsjögle, Nils i Långsjögle, hustrun Sissela i Långsjögle, hustrun Kerstin i Långsjögle
1691-10-101691-10-18PerJonAndersson MarhultBritaArvidsdotterhustru Per i Rysseryd, Per Persson i Marhult, Hans Börjesson i Marhult, hustrun Karin i Ugglarp, hustrun Kerstin i Marhult, pigan Lucia i Ödhult
1691-11-111691-11-15HansOlofSvensson soldatBellesnästorpetElinhustru Hans i Bellesnäs, Sven Isaksson i Bellesnäs, Per Svensson i Bellö, hustrun Ingiärd i Bellesnäs, hustrun Ingrid i Bellesnäs, hustrun Kerstin i Bellö
1692-01-211692-01-24LarsPerLarsson RysserydHilla?Arvidsdotterhustru Daniel i Långsjögle, Per Persson i Rysseryd, skräddaren Harald, hustrun Sara i Idekulla, hustrun Ingrid i Rysseryd, pigan Lucia i Ödhult
1692-02-201692-02-20KarinJonMånsson ÅsenCeciliaEriksdotterhustru hemmadöpthustrun Sisilia i Åsen, hustrun Johanna i Åsen
1692-04-201692-04-24IngridJonHansson GynnesnäsKerstinBörjesdotterhustru Bo i Gynnesnäs, Nils i Högsjögle, drängen Måns i Gynnesnäs, hustrun Annika i Bolstra, hustrun Inger i Bellesnäs, hustrun Ingiärd i Gynnesnästorpet
1692-05-211692-05-29MalinMagnusAngelman trumpetareHögsjögleSarahustru korpralen Olof Eriksson, drängen Nils Månsson i Åsen, hustrun Brita i Borstrulla, hustrun Gertrud i Hässleberg, Ingebor i Hässleberg
1692-06-021692-06-05SvenAndersPersson BoarpKerstinhustru Per i Sjöhult, Nils Persson i Åsen, skräddaren Nils i Boarp, hustrun Kerstin i Boarp, hustrun Brita i Boarp, pigan Karin Jonsdotter i Boarp
1692-06-161692-06-19PerPerIsaksson OrmanäsKerstinGöransdotterhustru Börje i Ormanäs, Per Andersson i Ormanäs, drängen Ingemar Persson i Ormanäs, hustrun Margareta i Ålarp, hustrun Kerstin i Ormanäs, pigan Karin Jonsdotter i Ormanäs
1692-06-131692-06-19KarinJonasMarkusson UgglarpKarinDanielsdotterhustru Jon i Marhult, Sven i Rysseryd, Måns Persson i Gynnesnöt, hustrun Maria i Lönås, hustrun Sara i Idekulla, pigan Ingebor i Ugglarp
1692-07-121692-07-17SusannaPerJönsson BellesnäsBritaCarlsdotterhustru Sven i Boarp, Nils i Sjögle, drängen Jon i Sjögle, hustrun Ingebor i Pamparp, Edshult (F), hustrun Ingrid i Bellesnäs, pigan Ingrid i Bellesnäs
1692-08-171692-08-21MariaLarsLarsson soldatOrmanästorpetKarinhustru Per Isaksson i Ormanäs, ryttaren Håkan i Ormanäs, hustrun Åletta i Ormanäs, hustrun Kerstin i Ormanäs, pigan Gertrud i Ormanäs
0000-00-001692-07-15NilsOlofNilsson soldatMarhult
1692-11-161692-11-20IngridSvenIsaksson BellesnäsKerstinMårtensdotterhustru Sven Nilsson i Bellesnäs, Anders Larsson i Bellesnäs, Per Svensson i Bellö, hustrun Margareta i Bellesnäs, hustrun Kerstin i Långsjögle, pigan Ingrid i Bellesnäs
1692-11-181692-11-20KerstinOlofErgislesson MarhultKerstinhustru Börje Persson i Marhult, Jonas i Ugglarp, drängen Håkan Persson i Marhult, hustrun Elin Persdotter i Marhult, hustrun Ingebor Jonsdotter, Ingar Persdotter
0000-00-001692-12-21MånsAmund HässlebergIngeborhustru Nils i Hässleberg, hustrun Gertrud i Hässleberg
1692-12-211692-12-24KarinSvenPersson RysserydIngridDanielsdotterhustru Per i Rysseryd, Per i Dahl, Harald i Långsjögle, hustrun Karin i Ugglarp, hustrun Kerstin i Långsjögle
1693-01-061693-01-08MariaDanielNilsson SjöhultIngridNilsdotterhustru Per Persson i Sjöhult, Jon Svensson i Boarp, Nils Olofsson i Sjöhult, hustrun Kerstin Carlsdotter i Boarp, Ingrid Börjesdotter i Bolstra, pigan Karin Jonsdotter i Sjöhult
1692-12-231693-01-01SvenJonMårtensson SjöhultKarinBörjesdotterhustru Per i Sjöhult, Sven i Boarp, soldaten Nils Eriksson i Sjöhult, hustrun Kerstin i Förnäs, hustrun Karin Eriksdotter i Sjöhult, pigan Maria Börjesdotter i Sjöhult
1693-01-231693-02-02JönsOlofSvensson Gynnesnöts soldattorpIngiärhustru rustmästaren Erik Persson i Branthälla, Per Svensson i Branthälla, Måns Jonsson i Gynnesnöt, hustrun Ingiär Hansdotter i Gynnesnöt, pigan Elin i Holmen, pigan Kerstin i Skuru
1693-02-081693-02-12ZackrisSvenRavelsson WassholmKerstinhustru Nils i Långsjögle, Daniel i Sjöhult, skräddaren Harald, hustrun Annika i Branthälla, hustrun Sara i Branthälla, pigan Ingrid i Långsjögle
1693-02-141693-02-17SvenNilsMånsson SjöhultGunnelhustru svagtDaniel i Sjöhult, Jon i Sjögle, hustrun Elin i Sjöhult, hustrun Karin i Sjöhult
1693-02-151693-02-17IngeborgNilsMånsson SjöhultGunnelMånsdotterhustru Daniel i Sjöhult, Jon i Sjögle, hustrun Elin i Sjöhult, hustrun Karin i Sjöhult
1693-02-211693-03-05OlofNilsOlofsson SjöhultKarinhustru Anders i Boarp, Nils i Sjöhult, Jon i Sjöhult, hustrun Elin Börjesdotter i Sjöhult, hustrun Ingrid i Sjöhult, pigan Maria Börjesdotter i Sjöhult
1693-02-231693-03-00OlofNilsJonsson soldatÅsenSarahustru Nils i Hässleberg, Nils Persson i Åsen, Per Persson i Skultarp, hustrun Anna i Branthälla, hustrun Gertrud i Svenstorp
1693-03-221693-03-26MariaPerSvensson BranthällaAnnikahustru Daniel i Långsjögle, Olof Larsson i Branthälla, drängen Mats i Branthälla, hustrun Annika i Bolstra, hustrun Sara i Branthälla, pigan Ingrid i Långsjögle
1693-03-251693-04-02MargretaArvidIsaksson saligBorstrullaKerstinEbbesdotterhustru korpralen Olof Eriksson i Borstrulla, Per Isaksson i Ormanäs, Olof i Moaryd, hustrun Maria i Lönås, hustrun Brita i Borstrulla, pigan Maria i Borstrulla
1693-04-021693-04-09KarinSvenNilsson BellesnäsIngridhustru Carl Persson i Bellesnäs, Nils Danielsson i Långsjögle, drängen Ingemar Persson i Ormanäs, hustrun Anna i Bolstra, hustrun Kerstin i Djuvanäs, pigan Karin Persdotter i Långsjögle
1693-04-101693-04-17IngridLarsOlofsson HässlebergKerstinhustru Olof i Ormanäs, Per i Ormanäs, drängen Gudmund Olofsson i Börsebo, hustrun Gertrud i Hässleberg, hustrun Kerstin i Ormanäs, pigan Gertrud i Ormanäs
1693-04-151693-04-23SvenJonSvensson BoarpBritahustru Sven Danielsson i Boarp, Jon i Sjöhult, drängen Lars i Branthälla, hustrun Kerstin i Boarp, hustrun Karin i Sjöhult, pigan Maria i Sjöhult
1693-04-221693-04-30KarinLagoMånsson HässlebergKarinSvensdotterhustru Olof i Ormanäs, Jon i Hässleberg, Nils i Hässleberg, hustrun Brita i Lönås, hustrun Kerstin i Hässleberg, pigan Maria i Lönås
1693-05-051693-05-07KarinCarlAndersson BellöKerstinhustru Carl Persson i Bellesnäs, Sven Nilsson i Bellesnäs, drängen Anders i Ormanäs, hustrun Anna i Bolstra, hustrun Ingrid i Svenshult, pigan Karin i Långsjögle
1693-05-121693-05-14KarinJonMånsson ÅsenCeciliahustru Christman i Svenstorp, Grels i Hässleberg, Lars i Svenstorp, hustrun Johanna i Åsen, hustrun Sara i Åsen, pigan Lisbeth i Svenstorp
1693-08-051693-08-06AbrahamMånsPersson GynnesnäsIngeborhustru Bo Persson i Gynnesnäs, Olof Gudmundsson i Moaryd, drängen Anders Amundsson i Börsebo, hustrun Karin Danielsdotter i Ugglarp, hustrun Ingeborg Larsdotter i Gynnesnäs, pigan Eliana Bosdotter i Gynnesnäs
1693-08-081693-08-13AmundHåkanHåkansson AntesboKerstinhustru Jon Månsson i Åsen, Lars i Svenstorp, Olof i Sjöarp, hustrun Maria i Högsjögle, hustrun Johanna i Åsen
1693-08-201693-08-27AnnikaHaraldPersson BranthällaSarahustru Nils i Örtorp, Alseda (F), Nils i Långsjögle, Per Svensson i Branthälla, hustrun Ingebor Svensdotter i Grönkulla, pigan Brita i Långsjögle, pigan Ingrid Samuelsdotter i Långsjögle
1693-09-041693-09-10MånsMånsDiursson? BranthällaMariaPersdotterhustru rustmästaren Erik Persson i Branthälla, trumpetaren Jöns Bärlund? i Högsjögle, Olof Larsson i Branthälla, hustrun Anna i Branthälla, pigan Brita Persdotter i Långsjögle, pigan Karin i Branthälla
1693-09-261693-10-22MarkusBörjeMarkusson SkuruKerstinGudmundsdotterhustru Olof Jonsson i Funghult, Grels Jonsson i Hässleberg, Markus Markusson i Hamra, hustrun Anna i Borstrulla, hustrun Ingeborg Svensdotter i Hamra, Kerstin Nilsdotter i Gynnesnöt?
1693-11-281693-12-03IngeborNilsDanielsson LångsjögleKerstinPersdotterhustru rustmästaren Erik Persson i Branthälla, Nils i Idekulla, skräddaren Harald i Långsjögle, hustrun Karin i Ugglarp, hustrun Sara i Branthälla, pigan Ingrid i Långsjögle
1693-12-181693-12-21ElsaPerLarsson RysserydHella?Arvidsdotterhustru Mårten i Idekulla, Jon i Marhult, Nils i Långsjögle, hustrun Elin i Marhult, hustrun Ingrid i Rysseryd, pigan Bengta Jönsdotter i Hornsved
1693-12-301693-12-31IngridJonAndersson MarhultBritaArvidsdotterhustru Börje Persson i Marhult, Petrus Mazeling, Håkan Persson i Marhult, hustrun Kerstin Andersdotter i Marhult, hustrun Elin Persdotter i Marhult, pigan Kerstin i Ugglarp
1694-01-181694-01-21HansAndersPersson BoarpKerstinSvensdotterhustru Jon Svensson i Boarp, Erik Kruka?, drängen Salomon i Boarp, hustrun Johanna Persdotter i Åsen, hustrun Karin Jonsdotter i Sjöhult, pigan Ingeborg Börgesdotter (Bengtsdotter) i Åsentorpet
1694-02-201694-02-25JohanPerJönsson BorstrullaBritaCarlsdotterhustru Sven Danielsson i Boarp, Anders i Pamparp, drängen Jon i Lindås, hustrun Annika i Borstrulla, hustrun Kerstin i Borstrulla, pigan Kerstin i Borstrulla
1694-05-031694-05-06KerstinSvenDanielsson BoarpKerstinCarlsdotterhustru Olof i Förnäs, Daniel i Sjöhult, drängen Salomon i Boarp, hustrun Brita Olofsdotter i Förnäs, ?en Karin Persdotter i Sjöhult, pigan Maria Börjesdotter i Sjöhult
1694-05-151694-05-20MarkusJonPersson GynnesnäsIngiärdHansdotterhustru Bo i Gynnesnäs, Jonas i Ugglarp, drängen Per Jonsson i Gynnesnäs, hustrun Ingebor Larsdotter i Gynnesnöt, hustrun Ingiär i Soldattorpet, pigan Eliana Bosdotter i Gynnesnäs
1694-05-221694-05-28AnnikaJönsBärlund? trumpetareHögsjögleMariaCorneliidotterhustru trumpetaren Isak Ebberg i Förnäs, Nils i Antesbo, Håkan i Antesbo, pastorshustrun Kerstin Osagia i Lönnhult?, hustrun Maria i Högsjögle, pigan Ingrid Bengtsdotter i Högsjögle
1694-06-071694-06-10IngridPer? BorstrullaIngridPersdotterhustru överstruketDaniel i Långsjögle, Nils Svensson i Borstrulla, skräddaren Harald i Långsjögle, hustrun Annika i Borstrulla, hustrun Kerstin i Långsjögle, pigan Ingrid i Långsjögle
1694-08-211694-08-26PerNilsPersson BranthällaKarinPersdotterhustru Daniel i Långsjögle, Olof Larsson i Branthälla, skräddaren Harald, hustrun Annika i Branthälla, hustrun Sara i Branthälla, pigan Brita i Långsjögle
1694-10-121694-10-14BritaDanielNilsson SjöhultIngridNilsdotterhustru Erik Skruka?, Nils Olofsson i Sjöhult, Jon Mårtensson i Sjöhult, hustrun Gunnel i Sjöhult, hustrun Ingrid i Sjöhults torp, pigan Ingrid i Skuru
1694-10-141694-10-14CarlLagoMånsson HässlebergKarinSvensdotterhustru Sven i Bellö, Per Isaksson i Ormanäs, Amund i Hässleberg, hustrun Kerstin i Hässleberg, pigan Malin i Marhult, pigan Karin i Lindås
1694-11-151694-11-18ElsaPerPersson MarhultElinPersdotterhustru Jöns Persson i Hornsved, Jonas Markusson i Ugglarp, drängen Håkan Persson i Marhult, hustrun Karin Nilsdotter i Börsebo, hustrun Hilla Arvidsdotter i Rysseryd, pigan Karin Jonsdotter i Marhult
1694-11-181694-12-02ErgisleOlofErgislesson KerstinAndersdotterhustru Per Persson i Marhult, Per Persson i Skultarp, drängen Håkan Persson i Marhult, hustrun Brita Arvidsdotter i Marhult, pigan Bengta i Skultarp, pigan Malin i Marhult
1694-12-131694-12-23MariaGrels Hässleberg Jon i Hässleberg, Börje i Skuru, drängen Nils i Åsen, hustrun Ingebor i Hässleberg, pigan Ingrid i Skuru, ?
1694-12-271695-01-01IngridJonSvensson BoarpBritaOlofsdotterhustru Anders i Boarp, Daniel i Sjöhult, drängen Nils Olofsson i Sjöhult, hustrun Kerstin Carlsdotter i Boarp, pigan Sara i Boarp, pigan Kerstin Jonsdotter i Sjöhult
1695-03-101695-03-17BritaJonMårtensson SjöhultKerstinBörjesdotterhustru Jon i Sjöhult, Erik Kruka?, Anders i Boarp, hustrun Ingrid i Sjöhultstorpet, hustrun Brita i Boarp, pigan Sara i Boarp
1695-03-101695-03-17KerstinMånsPersson GynnesnäsIngeborAmundsdotterhustru Jonas i Gynnesnäs, Olof i Soldattorpet, drängen Per i Ugglarp, hustrun Brita i Moaryd, hustrun Ingiär i Gynnesnäs, pigan Kerstin i Gynnesnäs
1695-03-211695-03-27LarsNilsOlofsson SjöhultKarinJonsdotterhustru Jon i Boarp, Sven i Boarp, Jon i Förnäs, hustrun Kerstin Svensdotter i Boarp, hustrun Gunnil i Sjöhult, pigan Sara i Boaryd
1695-03-241695-03-25ElinBörjeMarkusson SkuruKerstinGudmundsdotterhustru svagtGrels Jonsson i Hässleberg, drängen Ingemar i Ormanäs, hustrun Anna i Borstrulla, pigan Ingrid Börjesdotter i Skuru, pigan Ingiärd i Skuru
1695-07-041695-07-07PäderSamuelEriksson Borstrulla korpralen Olof Eriksson i Borstrulla, Arvid Nilsson i Ryssebo, Jon i Lindås, hustrun Anna Håkansdotter i Bolstra, hustrun Kerstin Gudmundsdotter i Skuru, Kerstin Olofsdotter i Borstrulla
1695-09-181695-09-22MånsJonMånsson ÅsenSisselaEriksdotterhustru Jon i Hässleberg, Christman i Svenstorp, Håkan i Antesbo, hustrun Gertrud i Svenstorp, hustrun Kerstin i Antesbo, pigan Maria Nilsdotter i Hässleberg
1695-11-141695-11-17JonHansBörjesson MarhultIngeborJonsdotterhustru Jonas Markusson i Ugglarp, Olof Ergislesson i Marhult, drängen Håkan Persson i Marhult, hustrun Ingiär i Gynnesnöt, hustrun Brita Arvidsdotter i Marhult, pigan Karin N i Marhult
1695-12-161695-12-22MarkusJonasMarkusson UgglarpKarinDanielsdotterhustru Per Persson i Marhult, Olof Ergislesson i Marhult, drängen Jon Persson i Johanstorp, hustrun Sara Danielsdotter i Idekulla, hustrun Kerstin Persdotter i Långsjögle, pigan Gunnil Jonsdotter i Gynnesnäs
1696-01-231696-01-26BritaOlofErgislesson MarhultKerstinAndersdotterhustru Börje i Marhult, Jon Andersson i Marhult, drängen Sune Börjesson i Marhult, hustrun Karin Markusdotter i Ugglarp, hustrun Elin Persdotter i Marhult, pigan Karin Jonsdotter i Marhult
1696-01-271696-02-02HansPerSvensson BranthällaAnnaEriksdotterhustru Isak Lindman i Borstrulla, Harald Danielsson i Långsjögle, Harald Persson i Branthälla, Per Nilsson i Långsjögle, hustrun Kerstin Håkansdotter i Långsjögle, hustrun Kerstin Markusdotter ev Mårtensdotter i Bell?, pigan Lisbet Svendotter i Näs, pigan Karin Eriksdotter i Branthälla
1696-02-121696-02-16ElsaSvenPersson RysserydIngridDanielsdotterhustru Nils Danielsson i Långsjögle, Jonas Markusson i Ugglarp, Jöns Persson i Hornsved, hustrun Anna Persdotter i Hornsved, hustrun Ingebor Danielsdotter i Dahl, pigan Gunnil Jonsdotter i Gynnesnäs
1696-02-181696-02-23KerstinNilsMånsson SjöhultGunnelMånsdotterhustru Daniel i Sjöhult, Sven i Gummarp, Jon Mårtensson i Sjöhult, hustrun Brita i Gummarp, hustrun Ingiär i Sjöhults soldattorp, pigan Maria Månsdotter i Sjöhult
1696-03-081696-03-15OlofLars OrmanästorpetKarinhustru Olof Larsson i Ormanäs, Amund i Hässleberg, drängen Anders i Ormanäs, hustrun Sara i Branthälla, hustrun Karin i Branthälla, pigan Gertrud i Ormanäs
1696-04-121696-04-15ErlandPerJönsson BellesnäsBritaCarlsdotterhustru Per Svensson i Bellesnäs, Jon Hansson i Bellesnäs, drängen Jon Jönsson i Sjögle, hustrun Ingeborg i Pamparp, hustrun Ingrid Persdotter i Bellö, pigan Gertrud Danielsdotter i Boarp
1696-04-191696-04-26BritaPerIsaksson OrmanäsKerstinGöransdotterhustru Sven Danielsson i Boarp, Lars Olofsson i Hässleberg, drängen Lars Persson i Ormanäs, hustrun Kerstin i Perstorp, hustrun Karin Persdotter i Ormanäs, pigan Gertrud Persdotter i Ormanäs
0000-00-000000-00-00HansJonHansson BellesnäsKerstinBörjesdotterhustru Per? Svensson i Bellesnäs, Per? Svensson i Bellö, drängen David? i Borstrulla, hustrun Malin i Ormanäs, hustrun Ingiäl i Gynnesnäs, pigan Karin Danielsdotter i Ormanäs, pigan Karin Jonsdotter i Gynnesnäs
0000-00-000000-00-00KerstinSvenRavelsson WassholmKerstinhustru rustmästaren Erik Persson i Borstrulla, Daniel Danielsson i Långsjögle, Per Nilsson i Långsjögle, hustrun Kerstin i Långsjögle, pigan Lisbeth i Långsjögle, pigan Maria i Ugglarp
1696-08-001696-08-26KarinLarsOlofsson Hässleberg Johannes Bruzelius, Nils i Hässleberg, Per Isaksson i Ormanäs, hustrun Elin i Ormanäs, hustrun Ingebor i Hässleberg, hustrun Ingeborg Amundsdotter i Hässleberg
1696-10-021696-10-04NilsPerNilsson LångsjögleIngridSamuelsdotterhustru Nils i Långsjögle, Harald i Branthälla, Per i Bellö, hustrun Anna i Branthälla, hustrun Gunnil i Långsjögle, pigan lisbet i Långsjögle
0000-00-001696-10-04PerAndersAmundsson SjöhultKerstinJonsdotterhustru Per i Sjöhult, Daniel i Sjöhult, Jon i Förnäs, hustrun Ingebor i Gusum?torp, hustrun Karin i Sjöhult, pigan Kerstin i Hässleberg
1696-11-251696-11-29OlofJonSvensson BroarpBritaOlofsdotterhustru soldaten Erik i Sjöhult, Per Svensson i Bellö, drängen Lars Olofsson i Branthälla, hustrun Ingrid Nilsdotter i Sjöhult, hustrun Elin i Sjöhult, pigan Karin i Broarp?
1696-12-040000-00-00ZackrisPerPersson MarhultElinPersdotterhustru Börje i Marhult, Per i Skultarp, Sven i Marhult, hustrun Karin i Ugglarp, hustrun Gertrud i Ormanäs?, pigan Annika i ?
1696-12-221696-12-28JonNilsSvensson BranthällaKarinPersdotterhustru Nils i Långsjögle, drängen Jon i Hultna, hustrun Sara i Branthälla, hustrun Ingrid i Bellö, pigan Kerstin i Branthälla
1697-01-021697-01-06MärtaJönsBerglund trumpetareHögsjögleMariaOshagiahustru Johannes Bruzelius, Nils i Antesbo, Håkan i Antesbo, hustrun Ingeborg i Hässleberg, hustrun Maria Jonsdotter i Högsjögle, pigan Karin i Högsjögle
1697-02-071697-02-00SaraPerSvensson BellöIngridPersdotterhustru ? i Branthälla, ? Svensson i Branthälla, drängen ? i ?, ?, ?, pigan Elisabet
1697-04-101697-04-11LisbethSamuelEriksson BorstrullaElinhustru Börje i Skuru, drängen Nils i Skuru, pigan Kerstin i Borstrulla, pigan Elsa i Lilla Lövhult?
1697-04-281697-05-01DanielHarald skräddareLångsjögleGunnelJonsdotterhustru Nils i Idekulla, Jonas i Ugglarp, Jonas i Hö?, hustrun Kerstin Persdotter i Långsjögle, hustrun Ingrid i Rysseryd, pigan Lisbeth i Långsjögle
1697-07-081697-07-18SvenPerSvensson BellesnäsAnnaEriksdotterhustru befallningsmannen Isak Lindman, Harald Persson i Branthälla, Lars Persson i Ormanäs, hustrun Annika i Bolstra, hustrun Kerstin i Bellesnäs, pigan Karin Eriksdotter i Branthälla
1697-08-161697-08-22SusannaPerJönsson BellesnäsBritaCarlsdotterhustru Per Isaksson i Ormanäs, Sven i Boarp, drängen Lars Persson i Ormanäs, hustrun Åletta i Ormanäs, hustrun Kerstin i Bellesnäs, pigan Gertrud Svensdotter i Boarp
1697-12-251697-12-26KarinErikLarsson Sjöhults torpKerstinLarsdotterhustru Daniel i Sjöhult, Nils i Sjöhult, Anders i Sjöhult, hustrun Karin i Ugglarp, hustrun Karin i Sjöhult, pigan Ingrid i Ugglarp
1698-01-050000-00-00MarkusPerNilsson BorstrullaMalinMarkusdotterhustru Arvid Nilsson i Borstrulla torp, Per Persson i Sandkärret
1698-02-281698-03-06IngeborHåkanPersson OrmanäsGertrudPersdotterhustru Börje i Ormanäs, Lars i Ormanäs, drängen Lars Persson i Ormanäs, hustrun Elin i Marhult, hustrun Karin i Ormanäs, pigan Annika i Marhult
1698-03-161698-03-20KerstinAndersAmundsson SjöhultKerstinMånsdotterhustru soldaten Nils i Sjöhults torp, soldaten Nils i Amundarps torp, Jon i Sjöhult, hustrun Ingrid i Sjöhult, hustrun Gunnel i Sjöhult, pigan Ingrid i Sjöhult
1698-08-171698-08-21MargarethaHaraldPersson BranthällaSaraSvensdotterhustru rustmästaren Erik Persson i Branthälla, Per Nilsson i Långsjögle, drängen David i Branthälla, hustrun Annika i Bolstra, hustrun Ingrid Persdotter i Bellö, pigan Karin Eriksdotter i Branthälla
1698-08-291698-09-11MarinLagoMånsson HässlebergKarinhustru Jon Jonsson i Hässleberg, Grels Jonsson i Hässleberg, drängen Jon i Hässleberg, hustrun Brita i Hässleberg, pigan Ingrid i Hässleberg, pigan Brita i Lönås
1698-09-051698-09-11GunnillOlofErgislesson MarhultKerstinhustru Jonas i Ugglarp, Per Persson i Marhult, gosse?en Daniel i Marhult, hustrun Ingrid i Torp?, Hässleby (F), hustrun Brita i Marhult, pigan Maria i Ugglarp
1698-10-121698-10-16OlofHåkanHåkansson AntesboKerstinNilsdotterhustru soldaten Nils Persson i Åreryd, Per Olofsson i Kållstorp, Nils Håkansson i Skatarp, hustrun Cecilia i Åsen, hustrun Catharina i Åsen, pigan Karin Nilsdotter i Antesbo
1698-11-171698-11-20SamuelPerNilsson LångsjögleIngridSamuelsdotterhustru Daniel i Långsjögle, Harald i Långsjögle, drängen Abraham i Branthälla, hustrun Kerstin i Långsjögle, hustrun Ingrid i Bellö, pigan Maria Nilsdotter i Gynnesnäs
1698-11-241698-11-24KarinMånsPersson GynnesnötIngeborAmundsdotterhustru svagt, dog inom några dagar, begravd IV advent
1698-11-271698-11-30KarinHaraldDanielsson LångsjögleGunillahustru rustmästaren Erik Persson i Branthälla, Sven Persson i Rysseryd, drängen Sven Nilsson i Idekulla, hustrun Sara Danielsdotter i Idekulla, hustrun Gertrud Jonsdotter i Hög, pigan Karin Eriksdotter i Branthälla
1698-12-261698-12-28ElinNilsEriksson soldatSjöhultatorpetKerstinhustru Daniel i Sjöhult, Anders i Sjöhult, drängen Lars i Branthälla, hustrun Elin i Borstrulla, hustrun Kerstin i Sjöhultatorpet, pigan Rangel i Sjöhult
1699-04-081699-04-12PerSvenPersson RysserydIngridDanielsdotterhustru Per Persson i Marhult, Sven Nilsson i Kulla, drängen Sven i Ryssebo, hustrun Karin i Ugglarp, hustrun Gunnel i Långsjögle, pigan Ingrid i Rysseryd
1699-05-271699-06-02AndersAmundsson SjöhultKerstinJonsdotterhustru dog kort tid därefter
1699-05-251699-06-01ChristiernJönsBernlund? trumpetareHögsjögleMariaCorneliusdotterhustru Abraham Persson i Högsjögle, Håkan i Antesbo, drängen Nils Månsson i Åsen, hustrun Cecilia i Åsen, hustrun Kerstin i Lindås,, pigan Karin i Högsjögle
1699-08-121699-08-20GertrudJonHåkansson HässlebergElinNilsdotterhustru Grils Jonsson i Hässleberg, Amund i Hässleberg, drängen Nils i Åsen, hustrun Brita i Hässleberg, hustrun Eliana i Hässleberg, pigan Karin i Hässleberg
1699-09-151699-09-17AbrahamAbraham HögsjögleElinhustru Håkan i Antesbo, drängen Nils Månsson i Åsen, drängen Per Christoffersson i Holmen,, hustrun Maria i Högsjögle, hustrun Brita i Knutshult, hustrun Kerstin i Lindås
1699-10-151699-10-22OlofCarlOlofsson SjöhultIngridBengtsdotterhustru Daniel i Sjöhult, Nils i Sjöhult, drängen Jon Olofsson i Boda, hustrun Karin i Gummarp, hustrun Kerstin i Sjöhult, pigan Sara i Boarp
1699-11-281699-12-10KerstinAndersPersson OrmanäsIngridOlofsdotterhustru Amund i Hässleberg, Lars Christmansson i Ormanäs, drängen Isak Persson i Ormanäs, hustrun Annika i Bolstra, hustrun Gertrud i Ormanäs, pigan Ingrid Persdotter i Ormanäs
1699-11-301699-12-02KarinPerJonsson GynnesnötRangelSvensdotterhustru Per i Skäggasjögle, Måns i Gynnesnöt, drängen Börje Jonsson i Gynnesnöt, hustrun Kerstin i Funghult, hustrun Gunnil i Långsjögle, pigan Maria i Gynnesnöt
1700-01-041700-01-14PerPerSvensson BellöIngridPersdotterhustru Per Svensson i Bellesnäs, Nils Danielsson i Långsjögle, drängen Amund Persson i Långsjögle, hustrun Sara i Branthälla, hustrun Gunnil i Långsjögle, pigan Annika i Långsjögle
1700-01-081700-01-14CarlPerCarlsson SjöhultRangelPersdotterhustru Jon den äldre i Sjöhult, Daniel i Sjöhult, Nils i Sjöhult, hustrun Brita Persdotter i Marhult, hustrun Ingrid i Sjöhult, pigan Maria i Sjöhult
1700-01-231700-02-04KerstinPerSvensson BellesnäsAnnikaEriksdotterhustru Nils Svensson i Sprängsbo, gymnasisten Johan Ekebeck, drängen Per Larsson i Bellesnäs, hustrun Anna i Branthälla, hustrun Gyrit Svensdotter i Rås,, pigan Kerstin i Bellesnäs
1700-03-101700-03-11IsakNils SjöhultGunnilhustru Anders i Sjöhult, soldaten Erik i Sjöhult, Sune i Gummarp, hustrun Kerstin i Sjöhult, hustrun Ingrid i Sjöhult, pigan Sara i Boarp
1700-03-211700-03-24PerPerNilsson LångsjögleIngridSamuelsdotterhustru rustmästaren Erik Persson i Branthälla, Nils i Långsjögle, drängen Amund i Långsjögle, hustrun Gunnil i Långsjögle, hustrun Lisbeth i Branthälla, pigan Maria i Gynnesnöt
1700-05-201700-05-20PerAnders SjöhultKerstinhustru avled efter några dagar
1700-04-111700-04-15JonasPerLarsson GynnesnötLisbethDanielsdotterhustru Bo i Gynnesnöt, Måns i Gynnesnöt, drängen Börje i Gynnesnöt, hustrun Ingiär i Gynnesnöt, hustrun Rangel i Gynnesnöt, pigan Maria i Gynnesnöt
1700-06-041700-06-10PerHåkanHåkansson AntesboKerstinNilsdotterhustru Olof i Kållstorp, Jon i Åsen, drängen Nils i Åsen, hustrun Johanna i Åsen, hustrun Elin i Högsjögle, pigan Brita i Åsen
1700-06-131700-06-24MarkusMånsPersson GynnesnötIngeborAmundsdotterhustru Jonas i Ugglarp, Per Larsson i Gynnesnöt, drängen Germund? i Österhult, hustrun Ingiärd i Gynnesnöt, hustrun Ingebor i Holmen, pigan Karin i Johanstorp?
1700-08-011700-08-05NilsOlofErgislesson MarhultKerstinAndersdotterhustru Per i Marhult, Jon i Marhult, drängen Sven i Marhult, hustrun Elin i Marhult, hustrun Ingiärd i soldattorpet, pigan Annika i Marhult
1700-09-111700-09-18JönsPerJönsson BellesnäsBritaCarlsdotterhustru Daniel Haraldsson i Långsjögle, Sven Nilsson i Bellesnäs, drängen Isak i Ormanäs, hustrun Kerstin i Boarp, hustrun Ingebor i Bellesnäs, pigan Annika i Långsjögle
1700-09-210000-00-00AmundJonHansson BellesnäsKerstinBörjesdotterhustru Jon Jonsson i Hässleberg, Jon Persson i Gynnesnöt, drängen Per Larsson i Bellesnäs, hustrun Annika i Bellesnäs, hustrun Ingrid i Bellö, pigan Gertrud i Ormanäs
1700-11-281700-12-09KerstinJonSvensson BoarpBritaOlofsdotterhustru Sven Danielsson i Boarp, Jon den äldre i Sjöhult, drängen Håkan Olofsson i Förnäs, hustrun Ingrid Jonsdotter i Sjöhult, hustrun Kerstin Larsdotter i Sjöhult, pigan Sara i Boarp
1700-11-301700-12-09ElinSamuelEriksson BorstrullaElinMånsdotterhustru herr befallningsmannen Kindman i Bolstra, Lars Månsson, drängen Jon Jönsson i Borstrulla, hustrun Annika i Bolstra, hustrun Ingrid i Borstrulla, pigan Maria i Borstrulla
1700-12-211700-12-23PerNilsPersson Bellesnäs torpKerstinHansdotterhustru Sven Nilsson i Bellesnäs, soldaten Carl Andersson i Bellö, drängen Petter i Bellesnäs, hustrun Annika i Bellesnäs, hustrun Kerstin i Bellesnäs, pigan Brita i Långsjögle
1702-01-101702-01-19SvenNilsSvensson BranthällaElisabethDanielsdotterhustru rustmästaren N N i Gummarp, Daniel Haraldsson i Långsjögle, Daniel Bellander i Långsjögle, hustrun Anna i Gummarp, hustrun Kerstin Jonsdotter i Gummarp, pigan Sara Samuelsdotter
1702-02-041702-02-09JohanPerJonsson GynnesnötRangelSvensdotterhustru Bo Persson i Gynnesnöt, drängen Per Jonsson i Gynnesnöt, hustrun Ingiär Hansdotter i Gynnesnöt, hustrun Elisabeth i Gynnesnöt, pigan Ingri Persdotter
1702-09-221702-10-05DanielDavidDanielsson BranthällaAnnikaNilsdotterhustru Per Isaksson junior i Ormanäs, drängen Håkan i Ormanäs, hustrun Sara i Långsjögle, hustrun Lisbeth i Branthälla, pigan Gertrud i Ormanäs
1702-09-231702-09-26JonMånsDanielsson BranthällaKerstinhustru Sune Danielsson i Perstorp, klockaren Per i Bellö, hustrun Elisabeth i Branthälla, pigan Karin Nilsdotter
1702-10-271702-11-02IngriPerCarlsson SjöhultRangelPersdotterhustru Nils Månsson i Sjöhult, Daniel i Sjöhult, drängen Jon Persson i Långsjögle, hustrun Kerstin Ingiäldsdotter, hustrun Kerstin Larsdotter, pigan Ingri Svensdotter
1702-10-141702-10-19OlofLarsOlofsson HässlebergElianaBosdotterhustru Joan Jonsson i Hässleberg, Jon Håkansson i Hässleberg, drängen Isak Persson, hustrun Malin i Ormanäs, hustrun Gertrud i Hässleberg, pigan Gertrud i Hässleberg
1702-10-301702-11-07KarinPerCarlsson SjöhultRangelhustru Nils Månsson i Sjöhult, drängen Joan Persson i Långsjögle, hustrun Kerstin i Sjöhult, pigan Sara i Boarp
1702-11-161702-11-23IngriNilsAndersson OrmanäsIngiärdhustru Lars Christmansson i Ormanäs, Sven i Haddås, Ingatorp (F), drängen Samuel Andersson, hustrun Karin i Alvestorp, pigan Ingrid Andersdotter
1702-12-191702-12-26HåkanJonHansson BellesnäsKerstinhustru Per Isaksson i Ormanäs, Per Svensson i Bellesnäs, drängen Håkan i Ormanäs, hustrun Ingiär i Gynnesnäs, hustrun Karin Jonsdotter i Bellesnäs, pigan Karin i Gynnesnäs
1702-02-101702-02-14DanielOlof MarhultKerstinhustru Börje i Marhult, soldaten Per i Marhult, hustrun Karin i Ugglarp, pigan Bengta i Skultarp
1703-01-201703-02-01NilsNilsNilsson BorstrullaKarinPersdotterhustru Samuel i Borstrulla, Markus i Borstrulla, drängen Nils i Högsjögle, hustrun Sara i Skrikebo, hustrun Anna i Borstrulla, pigan Kerstin i Borstrulla
1703-02-271703-03-01KerstinJonHåkansson HässlebergElinNilsdotterhustru Anders Gudmundsson i Hässleberg, Håkan Persson i Hässleberg, soldaten Per Larsson, hustrun Kerstin i Hultna, hustrun Karin i Antesbo, pigan Kerstin i Hässleberg
1703-09-241703-10-04PäderDavidDanielsson BranthällaAnnikaNilsdotterhustru Harald Persson i Långsjögle, 5-männingsryttaren Anders Nilsson i Ormanäs, drängen Håkan Börjesson i Ormanäs, hustrun Karin Danielsdotter i Ormanäs, pigan Gertrud i Ormanäs
1703-11-301703-12-07ErikSamuelEriksson BorstrullaElinhustru Sven Persson i Rysseryd, Markus i Borstrulla, hustrun Kerstin i Skuru, hustrun Anna i Borstrulla, pigan Maria i Borstrulla
1703-12-141703-12-20PäderAndersPersson OrmanäsIngriOlofsdotterhustru Per Isaksson den äldre i Ormanäs, Amund Gudmundsson i Hässleberg, drängen Jon Olofsson, hustrun Ingiär i Ormanäs, hustrun Brita i Gynnesnöt, pigan Ingiär Persdotter
1703-12-191703-12-26DanielMånsDanielsson ÅsenLisbethHaraldsdotterhustru Nils Persson i Åsen, Per Larsson i Gynnesnöt, hustrun Cecilia Eriksdotter i Åsen, hustrun Brita Andersdotter i Åsen, pigan Ingeborg i Lilla Kråkshult
1704-01-231704-01-31NAndersAmundsson SjöhultKerstinJonsdotterhustru dotterLars Olofsson i Sjöhult, Nils Månsson i Sjöhult, ryttaren Abraham i Hässleberg, hustrun Ingri i Sjöhult, hustrun Ingri i Sjöhult, pigan Ingri Amundsdotter i Hässleberg
1704-01-270000-00-00MånsPersson GynnesnötIngeborAmundsdotterhustru dödfödd
1704-02-261704-02-29AnnikaPerJonsson GynnesnötRangelSunesdotterhustru Jon Persson i Gynnesnöt, 5-männingssoldaten Börje Persson, hustrun Gunilla Jonsdotter i Långsjögle, hustrun Brita Danielsdotter i Gynnesnöt, pigan Maria Nilsdotter
1704-02-271704-03-06IngiärPerJönsson soldatBellesnäsBritaCarlsdotterhustru Per Isaksson i Ormanäs, Lars Christmansson i Ormanäs, drängen Daniel Svensson i Boarp, hustrun Kerstin Carlsdotter i Boarp, hustrun Kerstin Börjesdotter i Bellesnäs, pigan Maria Svensdotter i Bellesnäs
1704-03-251704-04-03KarinNilsSvensson BranthällaLisbethDanielsdotterhustru Carl Andersson i Bellö, Daniel Haraldsson i Långsjögle, hustrun Kerstin Danielsdotter i Branthälla, hustrun Anna Danielsdotter
1704-08-301704-09-11HansPerSvensson BellesnäsAnnikaEriksdotterhustru komministeren Cauntus Rosinius, rustmästaren Erik Persson i Gummarp, Per Svensson i Bellö, hustrun Sara Svensdotter i Långsjögle, hustrun Karin Jonsdotter i Bellö, pigan Brita Eriksdotter i Gummarp, Edshult (F)
1704-11-061704-11-13ElinNilsMånsson SjöhultGunnelMånsdotterhustru Sune i Förnäs, Jon i Sjöhult, drängen Per i Sjöhult, hustrun Gertrud i Förnäs, hustrun Karin i Sjöhult, pigan Kerstin i Sjöhult
1704-12-081704-12-16MånsPerMånsson Marhulta torpetMariaEriksdotterhustru Jon i Marhult, Peter Eriksson ? i Marhult, drängen Jon i Ugglarp, hustrun Karin i Ugglarp, hustrun Karin i Marhult, pigan Ingri i Ugglarp
1704-03-261704-04-01AlethaDavidDanielsson BranthällaKarinMånsdotter oäkta barnNils i Långsjögle, Måns Danielsson i Branthälla, hustrun Sara i Långsjögle, pigan Anna i Branthälla
1705-01-081705-01-15NilsMarkus BorstrullaMariahustru befallningsmannen Isak Linnman i Bolstra, Per Klåckare i Bellö, Sven i Ryssebo, hustrun Annika i Bolstra, hustrun Elin i Borstrulla, pigan Maria i Borstrulla
1705-01-131705-01-22MånsAndersAmundsson SjöhultKerstinJonsdotterhustru Anders i Boarp, Per Klåckare, drängen Daniel i Boarp, hustrun Kerstin i Boarp, soldathustrun Kerstin i Sjöhult, pigan Karin Andersdotter
1705-01-211705-01-29MånsNilsMånsson Åsen Jon den äldre i Hässleberg, Nils Persson i Åsen, drängen Nils i Högsjögle, hustrun Maria i Högsjögle, hustrun Elisabeth i Åsen, pigan Kerstin i Åsen
1705-04-291705-05-06ElinPerGöransson BellesnäsGunnilSvensdotterhustru Per Svensson i Bellesnäs, Daniel Svensson i Boarp, hustrun Kerstin i Boarp, Ingeborg Bosdotter, Maria Svensdotter
1705-05-151705-05-22KerstinPerIsaksson OrmanäsKarinDanielsdotterhustru Per i Ormanäs, Anders Nilsson i Ormanäs, hustrun Eliana i Hässleberg, pigan Maria Håkansdotter i Ormanäs, pigan Karin Larsdotter i Ormanäs
1705-06-181705-06-25BritaNilsAmundsson KarinNilsdotter Anders i Hässleberg, Jon i Svenstorp, Jacob i Svenstorp, hustrun Elin i Hässleberg, hustrun Brita i Åsen, q?en Mechtilda i Högsjögle
1705-06-251705-07-02AnnikaMånsDanielsson BranthällaKerstinhustru bonden Nils Svensson i Branthälla, bonden Salomon Persson i Branthälla, drängen Lars Olofsson i Branthälla, hustrun Maria i Förnäs, hustrun Anna Danielsdotter, pigan Maria Persdotter i Bolstra
1705-06-281705-07-09GertrudLarsChristmansson OrmanäsGertrudhustru befallningsmannen Isak Linnman, Per Isaksson den äldre i Ormanäs, drängen Jon Jonsson i Ugglarp, hustrun Karin Danielsdotter i Ugglarp, hustrun Gertrud Börjesdotter i Ormanäs, pigan Maria Håkansdotter i Ormanäs
1705-07-051705-07-16PerHaraldPersson LångsjögleSaraSvensdotterhustru Börje Svensson i Hökull???, Jonas Larsson i Kråkshult, gymnasisten Daniel Bellander, hustrun Anna Svensdotter i Örtorp, hustrun Ingri Samuelsdotter i Långsjögle, pigan Annika Persdotter i Långsjögle
1706-01-191706-01-28NilsPerHåkansson soldat för GynnesnötHögsjögleRangelNilsdotterförlovade? bonden Nils Persson i Åsen, bonden Nils Jonsson i Åsen, hustrun Cecilia i Åsen, hustrun Brita i Åsen
1706-05-201706-05-27JohanJonHåkansson ElinNilsdotterhustru bonden Jon Jonsson i Hässleberg, bonden Håkan Jonsson i Hässleberg, drängen Nils Grelsson, hustrun Elin Bosdotter, pigan Brita Amundsdotter
1706-08-081706-08-12SamuelPerJonsson GynnesnötRagnilSunesdotterhustru bonden Per Larsson i Gynnesnöt, bonden Sune Persson i Gynnesnöt, drängen Aron Carlsson i Gynnesnöt, hustrun Ingeborg Amundsdotter, hustrun Ingeborg Månsdotter i torpet, pigan Brita Jonsdotter i torpet
1706-06-291706-07-01AbrahamAndersAmundsson SjöhultKerstinJonsdotterhustru bonden Jon Nilsson i Sjöhult, Sune Danielsson i Boarp, Nils Månsson i Sjöhult, hustrun Karin Jonsdotter, pigan Ingri Svensdotter
1706-09-191706-09-23NilsPerCarlsson SjöhultRangelPersdotterhustru bonden Sven Danielsson i Boarp, bonden Jons Nilsson i Boarp, Nils Månsson i Boarp, hustrun Karin Jonsdotter i torpet, pigan Anna Andersdotter i Boarp
1706-11-041706-11-11ZackrisJonPersson MarhultKarinOlofsdotterhustru bonden Per Persson i Marhult, Johan Olofsson i Hultna, Nils Månsson i Marhult, hustrun Gertrud Persdotter, hustrun Annika Persdotter, pigan Annika Persdotter
1707-01-131707-01-20SaraMånsMånsson HögsjögleGertrudJonsdotter bonden Nils Nilsson i Högsjögle, Olof Larsson i Lindås, drängen Olof Persson i Lindås, hustrun Elin Larsdotter, hustrun Elisabeth Börjesdotter, pigan Kerstin Nilsdotter
1707-01-311707-02-20ElinNilsMånsson MarhultLisbethBörjesdotter Jonas Markusson i Ugglarp, Hans Börjeson i Funghult, drängen Daniel Börjesson i Marhult, hustrun Kerstin Persdptter i Marhult, hustrun Karin Olofsdotter i Marhult, pigan Margareta Jonsdotter
1707-09-151707-09-22PederPerSvensson AnnikaEriksdotterhustru bonden Lars Christmansson i Ormanäs, Jon Hansson i Bellesnäs, drängen Per Danielsson, jungfrun Elisabet Linnman i Bolstra, pigan Margareta Börjesdotter
1707-09-181707-09-22MajaZackrisDanielsson HögsjögleElisabethBörjesdotterhustru bonden Nils Nilsson i Högsjögle, Jon Larsson i Lindås, Måns Månsson i Lindås, hustrun Kerstin i Gummarp, hustrun Elin Börjesdotter, pigan Eliana Nilsdotter
1707-10-191707-10-27IngeborgAndersAmundsson SjöhultKerstinhustru Jon Nilsson i Sjöhult, Carl Olofsson i Sjöhult, drängen Daniel Svensson i Boarp, hustrun Ingri Nilsdotter i Idekulla, hustrun Ragnil Persdotter i Sjöhult, pigan Ingri Nilsdotter
1707-10-291707-11-03JohanGabrielSvensson GynnesnötElisabethJohansdotterhustru bonden Sven Nilsson i Bellesnäs, Per Carlsson i Gynnesnöt, drängen Jon Mathisson i Skålsjögle, jungfrun Elisabeth Linnman i Bolstra, hustrun Sara Månsdotter i Gynnesnöt, pigan Maria Svensdotter
1707-11-061707-11-10BritaPederPersson SjöhultKarinAndersdotterhustru Per Carlsson i Sjöhult, Jon Nilsson i Sjöhult, drängen Per Andersson i Boarp, hustrun Johanna i Åsen, hustrun Brita i Åsen, pigan Kerstin i Boarp
1707-12-251707-12-29KarinPer klockarehustru länsman?en Peter Bellstrand i Bellesnäs, Jon Hansson i Bellesnäs, gymnasisten Peter Haraldsson i Långsjögle, hustrun Sara Danielsdotter i Långsjögle, hustrun Catharina Jonsdotter, pigan Maria Svensdotter
1707-12-291708-01-05IngriIsakPersson BritaAndersdotterhustru bonden Lars Christmansson i Ormanäs, drängen Isak Pedersson i Ormanäs, drängen Jonas Jonsson i Ugglarp, hustrun Eliana i Hässleberg, hustrun Gertrud Börjesdotter? i Ormanäs, pigan Marie Håkansdotter
1708-04-011708-04-06KerstinSalomonPedersson BranthällaElinhustru Nils Svensson, Jon Pedersson, Håka Pedersson, hustrun Ingri i Bellö, hustrun Sara i Branthälla, pigan Sara
1708-04-081708-04-12MargaretaJonGrelsson SkuruIngrihustru bonden Jon Jonsson i Hässleberg, Jon Jönsson i Borstrulla, hustrun Anna Börjesdotter i Skuru, hustrun Karin i Hässleberg, hustrun Marie i Borstrulla
1708-04-211708-04-26MånsMåns bondeBranthällaKerstinhustru bonden Håkan Persson i Sjöhult, Per Persson i Sjöhult, Amund i Branthälla, rustmästarhustru i Branthälla, hustrun Ingebor i Bellesnäs, Margeta Olofsdotter
1708-05-241708-05-31CarlNilsSvensson BranthällaLisbethDanielsdotterhustru Sune Danielsson i Förnäs, Håkan Persson, drängen Amund i Branthälla, hustrun Ingri i Bellö, hustrun Sara Eriksdotter, pigan Kerstin Carlsdotter
1708-12-021708-12-08PerNilsNilsson bondeMariaPersdotterhustru bonden Markus i Borstrulla, Börje? i Dommehus, Carl i Björndal, hustrun Maria i Borstrulla, hustrun Ingri i Skuru, pigan Elin i Dommehus
1709-01-141709-01-17LisbethPerJonsson GynnesnötRangelSunesdotterhustru bonden Måns i Gynnesnöt, Anders i Gynnesnöt, hustrun Gunnil i Köttstorp, hustrun Lisbeth i Gynnesnöt
1709-02-041709-02-14SvenPerLarsson GynnesnötLisbethDanielsdotterhustru bonden Jon i Lindås, bonden Anders i Gynnesnöt, hustrun Eliana i Hässleberg, pigan Ingri i Hässleberg
1709-03-031709-03-07SvenAndersLarsson bondeGynnesnötKarinBosdotterhustru bonden Anders i Hässleberg, bonden Per Carlsson i Gynnesnöt, hustrun Eliana i Hässleberg, pigan Lisbeth i Gynnesnöt
1709-10-031709-10-10MånsNilsMånsson bondeÅsenBritaAndersdotterhustru bonden Håkan i Antesbo, drängen Per Andersson i Boarp, hustrun Karin i Sjöhult, pigan Kerstin Nilsdotter i Åsen
1709-11-271709-12-04KerstinAndersNilsson OrmanäsGertrudBörjesdotterhustru länsmannen Bellstrand, bonden Lars i Ormanäs, Isak i Ormanäs, hustrun Annika Persdotter, hustrun Kerstin Persdotter i Ormanäs, pigan Marga Persdotter i Ormanäs
1710-01-071710-01-09MechtildaSvenHansson OrmanäsKerstinPersdotter bonden Lars i Ormanäs, Isak i Ormanäs, drängen Samuel i Börsebo, hustrun Karin i Ormanäs, hustrun Annika i Ormanäs, pigan Marga Persdotter
1710-02-031710-02-06AnnikaJonJonsson KerstinMånsdotterhustru
1710-02-171710-02-20PerGrels Hässleberg Jon i Hässleberg, Amund i Hässleberg, drängen Lars Persson i Ålarp, Kråkshult (F), hustrun Eliana i Hässleberg, Ingrid Persdotter, pigan Brita Amundsdotter
1710-09-071710-09-11MånsZackris HögsjögleLisbethustru
1710-10-171710-10-23AmundPer? SjöhultKarinhustru klockaren Per, Nils Månsson i ?ssna, Anders i Sjöhult, hustrun Ingrid i Sjöhult, hustrun Rangel i Sjöhult, pigan Ingrid Jonsdotter i Sjöhult
1710-11-021710-11-05PerMånsPersson GynnesnötSarahustru länsmannen Bellstrand, Jon Persson i Ramnaklev, sockenskomakaren Lars, hustrun Kerstin i Rösa?, hustrun Karin Nilsdotter i Holmen, pigan Lisbeth Amundsdotter i Hässleberg
1710-12-151710-12-18BrittaNilsMånsson BritaAndersdotterhustru Nils Persson i ?ssna, Per Grelsson? i Sjöhult, Isak Persson i Åsen, hustrun Lisbeth i ?ingatorp, hustrun Karin i Antesbo, pigan Anna Amundsdotter i Boarp
1711-02-111711-02-19DanielDanielJönsson bondeBranthällaIngriJonsdotterhustru bonden Per Germundsson i Högeberg, bonden Jon Jonsson i Svenstorp, Daniel i Boarp, hustrun Sara i Långsjögle, hustrun Karin i Långsjögle, pigan Ingebor i Ugglarp
1711-08-111711-08-20NilsPerNilsson bondeHässlebergSara Lars i Hässleberg, Håkan i Hässleberg, drängen Per? Andersson, hustrun Elin i Gynnesnöt, hustrun Marja i samma by?, pigan Lisa Amundsdotter
1711-09-111711-09-17KerstinPerJonsson GynnesnötRangelhustru klockaren Per i Bellö, Harald? i Köttstorp, Jon i Gynnesnöt, hustrun Sara i Gynnesnöt, hustrun Karin i torpet
1711-09-241711-10-01Maja?IsakPersson soldatÅsen torpet soldaten Anders i Lilla Kråkshult, Sven i Lilla Kråkshult, Nils Månsson i Åsen, hustrun Annika i Boanäs, hustrun Karin i Antesbo, pigan Anna i Högeberg?
1711-10-261711-11-05DanielPerIsaksson OrmanäsKarinDanielsdotter länsmannen Petter Bellstrand i Bellesnäs, Lars i Ormanäs, Lars i Ormanäs, hustrun Annika i Ormanäs, hustrun Gunnel i Ormanäs, pigan Ingri Carlsdotter
1711-11-161711-11-19BritaSven MarhultAnnikaPersdotter?hustru länsmannen Petter Bellstrand i Bellesnäs, Jöns Persson i Marhult, Per Persson i Marhult, hustrun Lisbeth i Förnäs, hustrun Annika i Marhult, pigan Margeta Jonsdotter
1712-04-041712-04-13PerJoanJonsson BorstrullaKerstinMånsdotterhustru bonden Markus i Borstrulla, bonden Amund i Boarp, drängen Carl Persson i Hörtingsås, hustrun Johanna i Åsen, pigan Kerstin i Skultarp
1712-09-251712-09-28HåkanMarkus Borstrulla bonden Sven i Rysseryd, Gårdsdrängen Carl Persson i Ryssebo, hustrun Hilla i Rysseryd, hustrun Kerstin i Borstrulla, pigan Karin i Rysseryd
1712-11-281712-12-02PerMåns GynnesnötSarahustru bonden Jonas i Ugglarp, bonden Sven i Gynnesnöt, bonden Per i Rösa, hustrun Ingrid Månsdotter i Holmen, Lisbeth i Gynnesnöt, pigan Kerstin i Gynnesnöt
1712-10-161712-10-19PerDanielBörjesson MarhultAnnaHaraldsdotterhustru bonden Jonas i Ugglarp, bonden Per Persson i Marhult, bonden Hans Börjesson i Funghult, hustrun Lisbeth Börjesdotter i Förnäs, hustrun Lisbeth i Marhult, pigan Kerstin Haraldsdotter i ?kul
1713-05-081713-05-09KerstinDanielSvensson BoarpIngridAmundsdotterhustru bonden Olof Håkansson i Förnäs,, bonden Anders i Boarp, bonden Per i Skultarp, hustrun Gertrud Svensdotter i Svenstorp, hustrun Ingrid Svensdotter i Branthälla, pigan Kerstin Olofsdotter i Förnäs
1714-01-121714-01-14KerstinHåkan AntesboKarin Nils Nilsson i Åsen, drängen Nils Nilsson i Åsen, hustrun Johanna i Åsen, hustrun Märta i Kålstorp, Edshult (F)
1714-03-141714-03-21AnnaNilsMånsson ÅsenBritahustru Nils Nilsson i Åsen, Håkan i Antesbo, hustrun Cecilia i Åsen, hustrun Karin i Svenstorp
1714-08-271714-09-04JönsJon BorstrullaKerstinhustru Jon i Moaryd, Lars i Borstrulla, hustrun Anna i Brunnstorp, Edshult (F), pigan Elin i Borstrulla
1714-06-251714-06-27SvenCarlSundberg soldatBotillahustru kronolänsmannen Petter Bellstrand i Bellesnäs, Sven Persson i Bellesnäs, hustrun Kerstin i Bellesnäs, pigan Ingri Jonsdotter
1715-01-001715-01-30JonNilsGrelsson Högsjögle trumpetaren Carl Edman, Lars Lönbom, hustrun Karin i Linnås, hustrun Brita i Linnås
1715-01-001715-01-21KarinNilsSvensson ryttareOrmanäs länsmannen Petter Bellstrand, Per Isaksson i Ormanäs, hustrun Botilla, hustrun Ingri i Ormanäs
1715-06-061715-06-12KerstinJohanOlofsson bondeGynnesnötIngriLarsdotterhustru bönderen Per Larsson och Måns i Gynnesnöt, Jöns i Marhult, Jöns i Borstrulla, hustrun Elin i Gynnesnöt frälseg:d, hustrun Kerstin i Borstrulla
1715-06-141715-06-19IngriSvenJonsson BellöKerstinNilsdotterhustru Nils Bengtsson i Långsjögle, Sven Nilsson i Bellesnäs, hustrun Lisbeth i Åsen, hustrun Sara i Åsen
1715-06-261715-06-29BrittaJonGrelsson SkuruIngriNilsdotterhustru Per i Wada, Hässleby (F), Markus i Skuru, Per i Hässleberg, hustrun Karin i Högsjögle, pigan Gertrud i Skuru, pigan Karin Persdotter i Wada
1715-08-121715-08-14ElinMånsPersson GynnesnötSaraMånsdotterhustru Erland i Jonstorp, Jon i Holmen, Gudmund i Holmen, hustrun Karin i Långsjögle, hustrun Ingri i Gynnesnöt, pigan Karin i Köttstorp
1715-09-201715-09-20OlofSvenOlofsson MarhultMargarethaJonsdotterhustru dog samma dagPer Perssons hultrun Elin Persdotter i Marhult
1715-09-201715-09-20BritaSvenOlofsson MarhultMargarethaJonsdotterhustru dog nästa dagPer Perssons hultrun Elin Persdotter i Marhult
1715-10-281715-11-27ElinDanielSvensson BoarpIngridAmundsdotterhustru svagt barnAnders Persson i Boarp, ryttaren Daniel i Boarp, Johan Christmansson i Svenstorp, drängen Gabriel Jonsson i Förnäs, Ingri Svensdotter i Branthälla, pigan Sara Persdotter, Gertrud Olofsdotter i Förnäs, pigan Ingeborg Månsdotter i Branthälla
1715-11-071715-11-13MariaOlofLarsson soldatGynnesnötKerstinPersdotterhustru Per Larsson i Gynnesnöt, Johan Olofsson i Gynnesnöt, Per Jonsson i Gynnesnöt, hustrun Catharina Isaksdotter i Målarp, Kråkshult (F)), hustrun Sara Månsdotter i Holmen, pigan Maria Larsdotter
1715-09-291715-09-30ElisabethPerPersson HässlebergIngriAmundsdotterhustru Anders Nilsson i Hässleberg, Per Nilsson i Hässleberg, hustrun Gertrud Persdotter, hustrun Karin Persdotter
1716-01-101716-01-15MariaIsakAronsson soldatÅsenElisabethNilsdotterhustru Nils Persson i Åsen, Nils Månsson i Åsen, Sven Jonsson i Bellö, hustrun Vendela i Kråkshult, hustrun Karin? i Antesbo, pigan Karin i Åsen
1716-01-251716-01-29IsakLarsPersson BotilaAmundsdotterhustru Lars Christmansson i Ormanäs, Isak Persson i Ormanäs, Nils Svensson i Ormanäs, hustrun Elin Persdotter i Marhult, hustrun Ingri i Ormanäs, Ingeborg Håkansdotter
1716-02-091716-02-19MariaDanielJonsson ryttareBoarpRagnilLarsdotterhustru Sven i Boarp, ryttaren Zackris i Lönås såg, drängen Börje Jochimsson i Ingarp, hustrun Ingri Amundsdotter i Boarp, hustrun Margeta i Marhults torp, pigan Kerstin Jonsdotter i Kållstorp
1716-03-061716-03-11BörjeDanielBörjesson MarhultAnnikaHaraldsdotterhustru Jonas Markusson i Ugglarp, Olof Jonsson, Sven Olofsson, hustrun Annika Persdotter, hustrun Elisabeth Persdotter, pigan Annika Larsdotter
1716-05-231716-05-27AnnikaJonJönsson BorstrullaKerstinMånsdotterhustru Jon Grelsson i Skuru, Anders i Björndal, Markus Börjesson i Skuru, hustrun Maria i Borstrulla, hustrun Kerstin i Borstrulla, pigan Gertrud i Skuru
1716-11-141716-11-18JonPerHansson soldat för KråkshultBranthällaVendelaSchröer oäktaNils Danielsson i Långsjögle, Nils Bengtsson i Långsjögle, Per Svensson i Branthälla, hustrun Lisbet i Åsens torp, hustrun Kerstin Hansdotter, pigan Ingri Persdotter i Branthälla
1716-12-191716-12-26MargarethaCarlSvensson soldatBellesnäsBotilaHansdotterhustru Per Svensson i Bellesnäs, Per Björklund, rustmästarens änka i Branthälla, hustrun Kerstin, pigan Ingri i Branthälla
1717-01-071717-01-13MariePerJonsson SjöhultRagnilaSunesdotterhustru Nils Månsson i Sjöhult, Anders Danielsson i Sjöhult, Johan Olofsson i Gynnesnöt, hustrun Karin, hustrun Ingiär i Sjöhult
1717-01-101717-01-13PerSuneBörjesson MarhultAnnikaPersdotterhustru Olof Jonsson i Förnäs, Sven i Marhults torp, hustrun Karin i Ugglarp, hustrun Marie Nilsdotter i Skultarp
1717-01-291717-02-03OlofHåkanHåkansson AntesboKarinPersdotterhustru Nils Håkansson i Skatarp, Nils Persson i Åsen, hustrun Sara Jönsdotter, hustrun Brita Andersdotter, pigan Kerstin Danielsdotter i Högsjögle
1717-03-111717-03-17BritaPerJonsson MarhultElisabethPersdotterhustru Per Persson i Marhult, Daniel i Marhult, hustrun Karin i Ugglarp, Margareta Jonsdotter i Marhult
1717-03-171717-03-24KarinDanielNilsson LångsjögleKerstinHaraldsdotterhustru Nils Danielsson i Långsjögle, Sven i Sjöhult, Amund i Branthälla, hustrun Karin i Holmen, hustrun Annika i Marhult, pigan Ingri i Branthälla
1717-04-281717-05-05MariaPerIsaksson Ormanäs norrgårdhustru Lars Christmansson i Ormanäs, Lars Olofsson i Hässleberg, hustrun Kerstin i Ormanäs, hustrun Ingri Haraldsdotter? i Ormanäs, Ingeborg Larsdotter i Ormanäs
1717-09-101717-09-15SuneJohan OrmanäsIngridhustru Lars i Ormanäs, Lars i Långsjögle, hustrun Annika i Ormanäs, hustrun Karin i Hässleberg
1717-11-201717-11-24BritaSvenSvanfält soldatMarhult Per Persson, Daniel Börjesson, Hans Börjesson i Marhult, Lisbeth i Marhult, Per Jonssons hustru i Marhult
1718-02-021718-02-09JonasPerGabrielsson HässlebergIngeborgHåkansdotterhustru Grels i Hässleberg, Lars i Ormanäs, ryttaren Nils Svensson i Bellesnäs, hustrun Eliana i Hässleberg, hustrun Ingri i Hässleberg
1718-02-101718-02-15AndersMars soldatSjöhultKarinNilsdotterhustru sonJon i Sjöhult, Johan i Förnäs, hustrun Karin, hustrun Ingiär i Sjöhult
1718-02-261718-03-02PerJohanOlofsson GynnesnötIngriLarsdotterhustru Gudmund i Holmen, soldaten Daniel i Gynnesnöt, hustrun Kerstin i Borstrulla, hustrun Karin i Gynnesnöt
1718-04-231718-04-27IngriDanielBoman Ängamarken, Boarps ryttaretorpRagnilhustru Sven Danielsson i Boarp, ryttaren Zackris Jönsson i Lönås såg, hustrun Maria Nilsdotter i Skultarp, Edshult (F), hustrun Karin Andersdotter i Boarp
1718-04-291718-05-04IngriJonasLarsson ryttareBellesnäsKarinSvensdotterhustru tvillingPer Svensson i Bellesnäs, Nils i Bellesnäs, hustrun Annika i Bellesnäs, hustrun Karin i Bellesnäs
1718-04-291718-05-04KarinJonasLarsson ryttareBellesnäsKarinSvensdotterhustru tvillingNils Bengtsson i Långsjögle, Hans i Bellesnäs, hustrun Ingri i Långsjögle
1718-04-301718-05-04JonasJönsPersson bondeMarhultMariaGrelsdotterhustru Håkan i Hässleberg, Jon i Skuru, hustrun Karin i Ugglarp, hustrun Karin i Högsjögle
1718-05-181718-05-25BritaSvenJönsson BellöKerstinNilsdotterhustru trumpetaren Carl Edman i Högsjögle, Daniel i Boarp, hustrun Margeta i Kopparp, änkan Sara Nilsdotter i Bellö
1718-08-131718-08-17NilsIsakPersson BranthällaElisabethNilsdotterhustru rustmästaren Olof Gröning, Nils Svensson i Branthälla, hustrun Karin Persdotter i Antesbo, Sara Nilsdotter i Bellö, Brita Nilsdotter i Svenstorp
1718-10-151718-10-18MariaJonJönsson klockareBorstrullaKerstinMånsdotterhustru Markus Håkansson i Borstrulla, Jon Grelsson i Skuru, hustrun Ingrid Danielsdotter i Rysseryd, hustrun Ingeborg Larsdotter i Skuru
1719-01-271719-02-01DanielAbraham GynnesnötKarinhustru Jon Håkansson, Johan Olofsson i Gynnesnöt, hustrun Ingeborg i Holmen, pigan Kerstin Danielsdotter i Gynnesnöt
1719-02-231719-03-01DanielPerJonsson SjöhultRagnilSunesdotterhustru Jon Nilsson i Sjöhult, Sven Nilsson i Sjöhult, hustrun Kerstin Nilsdotter i Sjöhult, Karin i Sjöhult, pigan Lisbeth i Sjöhult
1719-02-251719-03-01JonPerMånsson Gädda IngriJonsdotterhustru Nils Bengtsson i Långsjögle, rustmästaren Olof Gröning, hustrun Annika i Bellesnäs, hustrun Karin Svensdotter i Bellesnäs
1719-04-191719-04-26IngriLarsOlofsson BorstrullaKerstinOlofsdotterhustru herren Samuel Rymonius i Ryssebo, Markus i Borstrulla, hustrun Ingri i Gynnesnöt, hustrun Ingeborg Larsdotter i Skuru
1719-06-191719-06-28ElinThoreOlofsson KarinJonsdotterhustru Håkan i Antesbo, Nils Månsson i Åsen, Israel i Idekulla, hustrun Margareta i Marhult, hustrun Anna i Åsen, pigan Anna i Åsen
1719-08-021719-08-09PerDanielNilsson bondeLångsjögleKerstinHaraldsdotterhustru Jonas i Ugglarp, Per Månsson i Holmen, Daniel i Marhult, hustrun Karin i Sjöhult, hustrun Maja i Branthälla, pigan Gunilla i Långsjögle
1719-08-241719-08-30MånsMånsPersson GynnesnötSaraMånsdotterhustru Jonas i Ugglarp, Sven i Sjöhult, Markus i Ugglarp, hustrun Ingeborg i Holmen, hustrun Gertrud i Gynnesnöt, pigan Karin i Jonstorp, Edshult (F)
1719-10-041719-10-11CatharinaOlofGröning förareBranthällaLisbetBörjesdotterhustru korpralen Zackris Färgare, korpralen Sven Dristig, rustmästarens änkan Kerstin Amundsdotter i Branthälla, hustrun Maria Haraldsdoter i Branthälla, pigan Kerstin Carlsdotter i Branthälla
1719-10-021719-10-11ElsaNilsGrelsson BorstrullaKarinSvensdotterhustru Markus i Borstrulla, Markus i Skuru, hustrun Ingri i Skuru, hustrun Maria Grelsdotter i Marhult
1719-10-221719-10-25KerstinMarkusBörjesson SkuruIngeborgLarsdotterhustru Nils i Borstrulla, Amund i Boarp, drängen Jöns i Borstrulla, hustrun Annika i Ormanäs, hustrun Kerstin i Borstrulla, pigan Eliana i Skuru
1719-12-141719-12-20ElinOlofBorg soldatSjöhultKerstinNilsdotterhustru Jon Nilsson i Sjöhult, Sven Nilsson i Sjöhult, hustrun Karin i Ugglarp, Karin i Sjöhult, pigan Kerstin i Ugglarp
1719-12-281720-01-03IsakDanielSvensson bondeBoarpIngriAmundsdotterhustru Johan i Svenstorp, Daniel i Bellö, hustrun Marie i Skultarp, hustrun Marie i Boarp, pigan Elin i Sjöhult
1720-01-081720-01-17KerstinNilsMånsson ÅsenBritaAndersdotterhustru Per i Svenstorp, dragonen Björn Morberg, hustrun Karin i Antesbo, hustrun Anna, pigan Brita i Åsen
1720-09-191720-09-25IngiälDanielBorg? ElinSvensdotterhustru Måns i Gynnesnöt, klockaren Jon Jonsson, hustrun Gertrud i Svenstorp, hustrun Karin i Bellesnäs, pigan Maja i Bellesnäs
1720-11-051720-11-10JonDanielJonsson ryttareBoarpIngridJonsdotterhustru Lars Jonsson i Kållstorp, Sven Jonsson i Norrsunda, Johan Jonsson i Börsebo såg, hustrun Kerstin Jonsdotter i Börsebo såg, hustrun Maria Jonsdotter i Boarp, pigan Anna i Boarp
1720-12-171720-12-26MariaCarlNilsson BellåsenAnnaOlofsdotterhustru Lars i Hässleberg, Nils Månsson i Bellåsen, hustrun Annika i Bellåsen, pigan Karin Olofsdotter i Plommarp?
1720-07-141720-07-24KerstinJohanAnsedig soldatSjöhultElisabethNilsdotterhustru Lars Olofsson i Sjöhult, Nils Jonsson i Sjöhult, drängen Per Svensson i Sjöhult, hustrun Karin Månsdotter i Sjöhult, hustrun Kerstin i Sjöhult, pigan Lisbet Jonsdotter i Sjöhult
1721-01-091721-01-15MariaHåkanPersson HässlebergGertrudPersdotterhustru Carl? i Hässleberg, Isak Persson i Ormanäs, Sune i Marhult, hustrun Botilla i Ormanäs, hustrun Kerstin Jonsdotter i Bellesnäs, pigan Elin Sunesdotter
1721-01-111721-01-22ChristmanPerChristmansson BellåsenElsaPersdotterhustru Per i Bellåsen, Nils i Bellåsen, Johan i Svenstorp, hustrun Kerstin i Svenstorp, pigan Inga? i Svenstorp
1721-01-281721-02-02BritaIsakPersson HögsjögleLisbetNilsdotterhustru Jon La? i Lindås, Sven i Högsjögle, Håkan i Antesbo, trumpetarhustrun Sara i Högsjögle, änkan Elisabeth Björnsdotter, pigan Catharina Persdotter i Högsjögle
1721-02-021721-02-05OlofJohanOlofsson Gynnesnöt Sven Håkansson i Gynnesnöt, Markus M? i Gynnesnöt, Olof Olofsson i Hultna?, hustrun Brita Larsdotter? i Linderyd, änkan Sara i Gynnesnöt?, pigan Maria Larsdotter? i Gynnesnöt?
1721-04-011721-04-10JonasJonJönsson LångsjögleKerstinMånsdotter ? Edman i Långsjögle, Anders Persson? i Boarp, hustrun Sara i Långsjögle, pigan Gunnil i Långsjögle
1721-06-041721-06-11OlofJonasArtig? ryttareOrmanäs norrgårdKarinSvensdotterhustru Carl i Ormanäs, Per i Ormanäs, drängen Olof Carlsson i Näs, hustrun Karin Persd? i Bellensund?, pigan Karin i Pukulla
1721-07-121721-07-16HansPerGädda soldatIngridJonsdotterhustru Carl Sundberg, Isak Persson? i Weke.torp??, hustrun Maria i Wekutorp?, pigan Brita Jonsdotter i Ormanäs?
1721-07-311721-08-06IsraelPerBörjesson AnnaEliasdotterhustru Nils Månsson i Åsen, Israel? Månsson i Dödringshult?, Per Persson i Dödringshult?, hustrun Sara Samuelsdotter i Haddås?, hustrun Anna Olofsdotter i Bellåsen, pigan Brita Börjesdotter? i Bellåsen
1721-09-241721-09-29IsakOlofNilsson soldatSjöhultKerstinNilsdotterhustru Jonas i Ugglarp, Anders i Sjöhult, Per i Sjöhult, hustrun Karin Nilsdotter i Sjöhult, hustrun Lisa i Sjöhult, pigan Maria i Sjöhult
1721-10-031721-10-29IngeborPerGabrielsson IngeborgHåkansdotterhustru Lars Olofsson i Hässleberg, Per Nilsson i Hässleberg, Per Andersson? i Hässleberg, hustrun Anna Persdotter i Ormanäs, hustrun Kerstin Persdotter i ...näs, pigan Botil Jonsdotter i Hässleberg
1721-12-241721-12-24PerElg HässlebergGertrudBörjesdotterhustru Anders, Per, hustrun Elin i Hässleberg, hustrun Kerstin i Hässleberg
1722-01-211722-01-28OlofLarsOlofsson BorstrullaKerstinOlofsdotterhustru Gudmund i Borstrulla, Samuel Gudmundsson i Borstrulla, Johan i Gynnesnöt, hustrun Ingrid i Rysseryd, hustrun Kerstin i Borstrulla, pigan Elin i Borstrulla
1722-09-251722-09-30JohanPerAndersson HässlebergGertrudJonsdotterhustru Lars i Hässleberg, Per Nilsson i Hässleberg, Carl Svanfelt?, hustrun Brita i ??Idekulla, hustrun Gertrud Börjesdotter i Skuru, pigan Catharina Gudmundsdotter i Idekulla?
1722-11-081722-11-18ErikZackrisFärgare rustmästareBorstrullaMariaPersdotterhustru Nils Danielsson i Långsjögle, Nils i Borstrulla, drängen Sven Nilsson i Borstrulla, hustrun Kerstin Amundsdotter? i Långsjögle, hustrun Maria? Larsdotter i Långsjögle, pigan Ingrid Larsdotter i Långsjögle
1722-04-011722-04-08JonCarlSundberg soldatBotilahustru kyrkoherden Rymonius, ryustmästaren Färgare, Hans Persson i Bellesnäs?, frun Lisken ?? i Borstrulla, hustrun Lisbeth Jönsdotter i Bellesnäs?, pigan Gunilla i Långsjögle
1722-04-191722-04-29ElinMånsPersson GynnesnötSaraMånsdotterhustru Jon Persson i Ramnaklev, Jon ?? i Gynnesnöt, Johan Persson? i Gynnesnöt, hustrun Gunilla i Svenstorp, hustrun Karin Olofsdotter i Gynnesnöt, pigan Karin Jonsdotter i Gynnesnöt
1722-12-161722-12-26GertrudBörjesson - Svensson? ryttare?Helena??Persdotterhustru Lars Olofsson i Hässleberg, korpralen Sven Dristig, Samuel Gab? i Bellesnäs, hustrun Ingebor Håkansdotter i Hässleberg, hustrun Gertrud Larsdotter i Ormanäs, hustrun Ingrid ? i Bellö?
1722-12-211722-12-28KerstinDanielBörjesson MarhultKerstinDanielsdotterhustru Sune i Marhult, Daniel i Långsjögle, drängen Jon i Marhult, hustrun Elin i Marhult, hustrun Maria i Branthälla, pigan Sara i Marhult
1723-01-251723-02-03OlofHansOlofsson BellesnäsLisbethJönsdotterhustru hustrun död i barnsängkorpralen Sven Dristig i Bellesnäs?, soldaten Per Gädda i Bellesnäs?, Hans Persson i Bellesnäs?, hustrun Annika Carlsdotter? i Bellesnäs?, hustrun Karin Persdotter i Bellesnäs?, pigan Maja Svensdotter i Bellesnäs?
1723-02-111723-02-17AnnikaPerDuktig soldatLångsjögle torpKerstinPersdotterhustru Nils, Daniel, drängen Per i Långsjögle, hustrun Maja Persdotter i Branthälla, hustrun Ingrid Jonsdotter i ?, pigan Elin i Långsjögle
1723-03-101723-03-17GertrudNilsGrelsson BorstrullaKarinSvensdotterhustru Gudmund i Idekulla, Jon i Skuru, Jöns i Marhult, hustrun Karin i Hässleberg, hustrun Kerstin i Borstrulla, pigan Elin i Borstrulla
1723-03-191723-03-24PerAbrahamMånsson GynnesnötKarinHaraldsdotterhustru Jon i Holmen, Per Persson i Hultna, Sven Dristig, hustrun Sara i Gynnesnöt, hustrun Maria Haraldsdotter i Gynnesnöt, pigan Karin i Gynnesnöt
1723-03-051723-03-10IsakOlofPersson soldatOrmanäs norrgårdKerstinJohansdotterhustru Nils i Branthälla, Johan i Ormanäs, drängen Jon i Branthälla, hustrun Annika i Ormanäs, hustrun Karin i Ormanäs, pigan Ingri i Branthälla
1723-04-261723-05-01PerJönsPersson Marhults norrgårdMariaGrelsdotterhustru Per Persson i Marhult, Sune Börjesson i Marhult, Jonas Markusson i Ugglarp, hustrun Ingri i Skuru, hustrun Ragnil i Marhult, pigan Gertru Jonsdotter i Skuru
1723-05-281723-06-03KerstinAndersPersson BoarpMariaJonsdotterhustru Sven Danielsson i Boarp, Daniel Svensson i Boarp, ryttaren Daniel Jonsson i Boarp, hustrun Brita Olofsdotter i Boarp, hustrun Ingri Carlsdotter i Boarp, pigan Sara Eriksdotter i Boarp
1723-06-161723-06-23IsakJohanOlofsson GynnesnötIngriLarsdotterhustru Carl Larsson i Hultna, Jon Olofsson i Linneryd, hustrun Maria Haraldsdotter i Gynnesnöt, hustrun Karin Staffansdotter i Hultna
1723-08-081723-08-18HåkanPerGabrielsson Hässleberg Lars Olofsson i Hässleberg, Isak Persson i Ormanäs, Zackris Håkansson i Hässleberg, hustrun Karin Persdotter i Hässleberg, hustrun Gertrud Jonsdotter i Hässleberg, pigan Karin Persdotter i Åsa, Kråkshult (F)
1723-11-181723-11-24IngriDanielNilsson Långsjögle torpKerstinHaraldsdotterhustru Lars i Ormanäs, Jon i Gynnesnöt, drängen Per Svensson i Sjöhult, hustrun Lisa Haraldsdotter i Häggarp, Kråkshult (F), hustrun Sara i Sund, pigan Karin i Långsjögle
1723-11-121723-11-17JonPerJonsson MarhultLisbethhustru Gabriel Jonsson i Förnäs, soldaten Carl Persson i Marhult, drängen Jon Hansson i Marhult, hustrun Annika Haraldsdotter, hustrun Maria Grelsdotter i Marhult, pigan Brita Olofsdotter i Funghult
1723-12-081723-12-15NilsCarlNilsson BellåsenAnnaOlofsdotter Håkan Håkansson i Antesbo, Törne Eskilsson i Bellåsen, soldaten Per Persson, hustrun Eliana Bosdotter, hustrun Elsa Persdotter, pigan Ingierd Olofsdotter
1723-12-161723-12-26CatharinaDanielJonsson ryttareBoarpIngridJönsdotterhustru ryttaren Zackris Lönbom, Sven Jonsson i Engamark?, Måns Nilsson i Åsen, hustrun Maria Jonsdotter i Boarp, hustrun Maria Jonsdotter i Dommehus, pigan Anna Andersdotter i Boarp
1724-01-201724-01-26PerPerAndersson Hässlebergs södergårdGertrudJonsdotter Lars Olofsson i Hässleberg, Per Gabrielsson i Hässleberg, Zackris Håkansson i Hässleberg, hustrun Kerstin Amundsdotter i Hässleberg söderg:d, Maria Nilsdotter i ?, pigan Karin Jonsdotter i Gynnesnöt
1724-02-081724-02-16IngriPerSvensson RysserydMariaIngesdotterhustru Jonas Mars? i Ugglarp, Lars Olofsson i Borstrulla, drängen Zackris Persson i Marhult, hustrun Karin Svensdotter i Borstrulla, hustrun Gertrud Larsdotter i Ugglarp, pigan Karin i Idekulla
1724-03-011724-03-08JonasJonHåkansson Gynnesnöt frälsegårdMariaHaraldsdotterhustru Måns Persson i Gynnesnöt, Johan Olofsson i Gynnesnöt, inspektoren Petter Pinell, hustrun Annika Haraldsdotter i Marhult, hustrun Karin Haraldsdotter i Gynnesnöt, pigan Karin Månsdotter i Gynnesnöt
1724-03-041724-03-08OlofLarsOlofsson BranthällaIngridOlofsdotterhustru Daniel i Bellö, Per Svensson i Branthälla, drängen Per Olofsson i Hornsved, hustrun Elisabeth Lilja i Bolstra, Elisabet i Branthälla, pigan Karin Persdotter i Branthälla
1724-03-201724-03-00?SvenJonsson ryttareBoarpIngridCarlsdotterhustru dotter, boken skadad
0000-00-000000-00-00 boken skadad
0000-00-000000-00-00Jonas? boken skadadJon Månsson i Holmen, Per Persson i Hultna, Kråkshult (F), drängen Olof Grelsson? i Holmen, hustrun Ing.....dotter i Gynnesnöt, hustrun Lisa Nilsdotter i Sjöhult, pigan Karin Olofsdotter i Plommarp
1724-01-021724-01-06Lisa GretaCarlEdman trumpetareHögsjögleSara SophiaNilsdotterhustru borgaren Nils Olofsson i Eksjö (F), Nils Olofssons sonen Hans Nilsson, friherrinnan Elisabeth von Schaar i Ryssebo, hustrun Eliana i Högsjögle