Carlberg

Husförhörslängd, Eksjö Hfl. AI:1-AI:27, Carlberg, 1860-1889

Utdrag

De första och enda boende i backstugan Carlberg var Carl Johan Nilsson f. 1821 11/4 i Eksjö och hans hustru Anna Katarina Johansdotter f. 1818 26/12 i Ingatorp. Deras barn: Mathilda Carolina f. 1847, Carl Johan August f. 1850, Gustaf Adolf f. 1854, Samuel Magnus f. 1857 22/11, samt Carl Gustaf f. 1859. Alla barn födda i Eksjö. Familjen kom från socknen 1857. 1897 17/11 flyttade paret till fattighuset. Inga hemmavarande barn fanns då. Inga boende i stugan finns angivna därefter.

1860-66

Backstuga

Karl Johan Nilsson f. 1821 11/4 i Eksjö. H. Anna Catharina Johansdotter f. 1818 26/12 i Ingatorp. Flytt. till Fattighuset 1897. Därefter revs stugan.

1880-89

Backstuga

Inh. Karl Johan Nilsson f. 1821 11/4 i Eksjö. H. Anna Catharina Johansdotter f. 1818 26/12 i Ingatorp.

Barn:

Anton f. 1863 26/4 i Eksjö. Kom från Bjässarp 1882. (p. 308) Flytt. till Högsjöhult 1886.

Ida Christina f. 1865 2/11 i Eksjö. Flytt. till Fuggemålen 1884. (p. 334) Flytt. till Brevik 1888. (p. 4)

Till hus: Samuel Nilsson f.d. dräng f. 1830 26/11 i Eksjö. Kom från Skedhult 1881. Död 1889 21/7.