Landsförsamlingen 1645

Mantalslängd, Eksjö Landsförsamling 1645, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län

Snabbfilter (appliceras på alla kolumner): OBS! Skiftlägeskänsligt!


Text i längdenPers. i hush.Ort (Norm.)Förnamn (Norm.)Efternamn (Norm.)
Erich Anders i PriarpPriarpErikAndersson
H:Gunnell Nilsdott PriarpGunnelNilsdotter
dr. M(?) Heminghson 3PriarpMatsHenningsson
Johan Hanson: KlackenKlackenJohanHansson
H:Ingeborgh Joensdot 2KlackenIngeborgJonsdotter
Börge Thorson: SkedhultSkedhultBörjeTorsson
H:Karin Eriksdot SkedhultKarinEriksdotter
S.Niels Börieson 3SkedhultNilsBörjesson
H:Karin Karlsdotter ibidem1SkedhultKarinKarlsdotter
Bängt Person i HålstesboHolstensboBengtPersson
d.Brita Bängtsdot 2HolstensboBrittaBengtsdotter
Lars Person i EkekerydhEkerydLarsPersson
H.Brita Svensdot 2EkerydBrittaSvensdotter
H:Karin Svänsd. ibidem1EkerydKarinSvensdotter
H:Ingrid Olufsdot; HökesiöhultHögsjöhultIngridOlofsdotter
d.Margreta Larsdot 2HögsjöhultMargareta
Joen Larson ibidHögsjöhultJonLarsson
H:Brijta Jonsdott 2HögsjöhultBrittaJonsdotter
Måns Jöns: BråddemålenBroddemålenMånsJönsson
H:Raguell Svänsdot BroddemålenRakelSvensdotter
d.Karin Månsdot 3BroddemålenKarinMånsdotter
H:Karin Nilsdot: Fuggemålen1FuggemålenKarinNilsdotter
Lars Person i LijjdaLidaLarsPersson
H:Brita Larsdot 2LidaBrittaLarsdotter
Jöns Person: SiööSjöJönsPersson
d. Karin Jönsdot SjöKarinJönsdotter
d.Ramborgh Jönsd 3SjöRamborgJönsdotter
Jöns: RåtnabyRottnabyJöns
H:Elin Thorisdot 2RottnabyElinTorsdotter
Håkon Joens i HunsnäsHunsnäsHåkanJonsson
H:Ingeborgh Svänsdot 2HunsnäsIngeborgSvensdotter
Per Månson ibidHunsnäsPerMånsson
H:Anna Svänsdot 2HunsnäsAnnaSvensdotter
Oluf; KyringstorpKyringstorpOlof
H:Marit Joensdot KyringstorpMaritJonsdotter
d.Anna Olufsdot 3KyringstorpAnnaOlofsdotter
Lars: RosanRosanLars
H:Karin Svänsdot RosanKarinSvensdotter
d.Karin Larsdot 3RosanKarinLarsdotter
Arfväd Larson i KårarpKårarpArvidLarsson
H:Marit Månsdot KårarpMaritMånsdotter
P:Kirstin Larsdot 3KårarpKerstinLarsdotter
Håkan: Lilla GrönelijdhLilla GrönlidHåkan
H:Marit Elfsdot 2Lilla GrönlidMargaretaElfsdotter
Joen Olufs: St: GrönelijdhStora GrönlidJonOlofsson
H:Elin Svänsdott 2Stora GrönlidElinSvensdotter
Jacob Svänson: SkinnarydhSkinnarydJakobSvensson
H:Brita Olufsdot 2SkinnarydBrittaOlofsdotter
Bängt Person i KullaKullaBengtPersson
H:Marit Månsdot 2KullaMaritMånsdotter
Piga Karin Pedersdot ibid1KullaKarinPersdotter
Per Nielson: LunstorpLundstorpPerNilsson
H:Elin Thorisdot 2LundstorpElinTorsdotter
Jöns Person: ibidLundstorpJönsPersson
H:Kirstin Pedersdot 2LundstorpKerstinPersdotter
Joen Joenson: BänarpBänarpJonJonsson
H:Elin Joensdott 2BänarpElinJonsdotter
Erik Påvälls; SlätnaSlättnaErikPåvelsson
H:Arina Nielsdot 2SlättnaArinaNilsdotter
H:Ingrid Thorisdot: Skefvärsta1SkiverstadIngridTorsdotter
Niels Påfvälson: SkefvärstadSkiverstadNilsPåvelsson
H:Ingierd Larsdot 2SkiverstadIngridLarsdotter
Lars Börgeson ibidSkiverstadLarsBörjesson
H:Ingierd Nielsdot SkiverstadIngridNilsdotter
S.Niels Larson SkiverstadNilsLarsson
S.Lars Larson 4SkiverstadLarsLarsson
Måns Person: Hagersrydh1HagersrydMånsPersson
Erich Joenson ibidHagersrydErikJonsson
H:Elizabet Månsdot 2HagersrydElisabetMånsdotter
Låcke Person ibidemHagersrydLåckePersson
H:Kirstin Hansdott 2HagersrydKerstinHansdotter
Oluf Svänson ibidemHagersrydOlofSvensson
dot.Ingeborgh Olufsdott 2HagersrydIngeborgOlofsdotter
H:Ingrid Månsdot ibid1HagersrydIngridMånsdotter
Svän Svänson ibidHagersrydSvenSvensson
H:Ingrid Månsdott 2HagersrydIngridMånsdotter
Per Svänson: RåsaRåsaPerSvensson
S.Jöns Person RåsaJönsPersson
d.Ingeborgh Persdot 3RåsaIngeborgPersdotter
Lars Svänson: GrimberghGrimbergLarsSvensson
H:Kirstin S(?)dot 2GrimbergKerstinSvensdotter
H:Karin Nielsdot i RijsanRisanKarinNilsdotter
H:Brita Nielsdot RisanBrittaNilsdotter
dr Håkon Månson 3RisanHåkanMånsson
Per Person: SällerydhSällerydPerPersson
H:Ingeborgh Joensdot SällerydIngeborgJonsdotter
S.Måns Person 3SällerydMånsPersson
Svän Ingeson: LutarpLutarpSvenIngesson
H:Anna Persdot LutarpAnnaPersdotter
dot:Ingeborgh Svänsdot 3LutarpIngeborgSvensdotter
Lars Udson ibidLutarpLarsUddsson
Karin Nielsdot 2LutarpKarinNilsdotter
Hans Anderson ibid LutarpHansAndersson
H:Ingrid Svänsdot 2LutarpIngridSvensdotter
Måns Lars: LöönååsLönåsMånsLarsson
H:Karin Gudmundsdot 2LönåsKarinGudmundsdotter
Lars Anderson: HärstesboHärstensboLarsAndersson
H:Anna Pedersdot 2HärstensboAnnaPersdotter
Måns Håkonson ibidHärstensboMånsHåkansson
H:Elizabet Andersdot 2HärstensboElisabetAndersdotter
Suän Joenson; PrästkullaPrästkullaSvenJonsson
H:Karin Böriesdot 2PrästkullaKarinBörjesdotter
Joen Joenson: HögaskoghHögaskogJonJonsson
H:Gunnell Elofsdot HögaskogGunnelElofsdotter
H:Karin Karllsdott 3HögaskogKarinKarlsdotter
Måns; BötterydhBötterydMåns
H:Brita Johansdot BötterydBrittaJonsdotter
Peer: FlathultFlathultPer
H:Segrid Joensdot 2FlathultSigridJonsdotter
Måns Person, ibidFlathultMånsPersson
H:Karin Nielsdot 2FlathultKarinNilsdotter
Gudmund Nilson: BodaBodaGudmundNilsson
H:Brita Suänsdot 2BodaBrittaSvensdotter
Niels: BiäsarpBjässarpNils
H:Marit Henningsdot BjässarpMaritHenningsdotter
P:Ingeborgh Håkonsdot BjässarpIngeborgHåkansdotter
P:Kirstin Håkonsdot BjässarpKerstinHåkansdotter
Inh:Karin Hansdot ibid5BjässarpKarinHansdotter
Suän Nils; StåckerydhStockerydSvenNilsson
H:Segrid Nielsdot StockerydSigridNilsdotter
d.Ingierd Suänsdot 3StockerydIngegärdSvensdotter
Per Jönson: MaggarpMaggarpPerJönsson
H:Elin Joensdott MaggarpElinJonsdotter
Piga Kirstin Pedersdot 3MaggarpKerstinPersdotter
H:Kirstin Danielsd. HunsnäsHunsnäsKerstinDanielsdotter
P:Ingierd Johansdot 2HunsnäsIngridJonsdotter
Oluf Jöns; UphöredaUpphördaOlofJönsson
H:Ingeborgh Pedersd 2UpphördaIngeborgPersdotter
Suän Månson IbidemUpphördaSvenMånsson
H:Ingrid Olufsdot; 2UpphördaIngridOlofsdotter
Lars Svänson; BråddarpBroddarpLarsSvensson
P:Karin Joensd. BroddarpKarinJonsdotter
P:Ingrid Larsdot 3BroddarpIngridLarsdotter
Svän Börgeson ibidBroddarpSvenBörjesson
H:Gunnell Linnarsdot 2BroddarpGunnelLindormsdotter
Mickell HärstesboHärstensboMikael
H:Karin Jonsdot 2HärstensboKarinJonsdotter
Per Nilson: HäslååsHässelåsPerNilsson
H:Ingried Pedersdott HässelåsIngridPersdotter
P:Elin Nielsdot 3HässelåsElinNilsdotter
Måns; Hålmserydh1HolmserydMåns
H:Ingrid Mårtensd; L.Hälås1Lilla HässelåsIngridMårtensdotter
H:Kirstin Månsd: DängestorpDängestorpKerstinMånsdotter
P:Karin Karllsdot 2DängestorpKarinKarlsdotter
Erick: SmestorpSmedstorpErik
H:Karin Bengtsdot 2SmedstorpKarinBengtsdotter
Börge; SiöarpSjöarpBörje
H:Kirstin Nielsdot SjöarpKerstinNilsdotter
P:Kirstin Böriesd 3SjöarpKerstinBörjesdotter
Inh:Gunnell Nielsdot ibid1SjöarpGunnelNilsdotter
Måns Sväns; MöllerydhMöllerydMånsSvensson
H:Ingierd Pedersdot MöllerydIngegärdPersdotter
d.Hans Joenson 3MöllerydHans
Per Sväns; HafserydhHavserydPerSvensson
d.Elin Pedersdot 2HavserydElinPersdotter
Anders; KiällerydhKällerydAnders
H:Kirstin Pedersdot 2KällerydKerstinPersdotter
Anders: FuglarpFåglarpAnders
H:Ingeborgh Andersdot 2FåglarpIngeborgAndersdotter
Joen Pers; KierKärrJonPersson
h:Gunnell karlsdot 2KärrGunnelKarlsdotter
Carll Lars: SpringarpSpringarpKarlLarsson
H:Kirstin Haraldsdot 2SpringarpKerstinHaraldsdotter
Lars Nielson: StåckeryStockerydLarsNilsson
H:Ingrid Pedersdot 2StockerydIngridPersdotter
H:Karin Pedersdot Skifärstad1SkiverstadKarinPersdotter
Ingäll Joenson; StensgiölStensgölIngeldJonsson
H:Gunnel Peedrsdot StensgölGunnelPersdotter
P:Elin Andersdot 3StensgölElinAndersdotter
Joen: BålleboBälleboJon
H:Elin Eriksdot 2BälleboElinEriksdotter
Lars: NarboNareboLars
H:Karin Eriksdot NareboKarinEriksdotter
S.Per Larson 3NareboPerLarsson
Jöns Pederson: HällahesterHällahesterJönsPersson
H:Marit Pedersdot 2HällahesterMaritPersdotter
H:Marit Joensdot ibid1HällahesterMaritJonsdotter
H:Bängta Olufsd ibid1HällahesterBengta Olofsdotter
Måns: KålshesterKålshesterMåns
H:Segrid Ingellsdot 2KålshesterSigridIngeldsdotter
Piga Sisilla Månsdot ibid1KålshesterSisellaMånsdotter
Piga Ingrid Joensdot ibid1KålshesterIngridJonsdotter
Niels Månson: HunsnäsHunsnäsNilsMånsson
H:Brita Månsdot 2HunsnäsBrittaMånsdotter
Nils Uds: HökesjöhultHögsjöhultNilsUddsson
H:Elin Rafuellsdot 2HögsjöhultElin
Peer Torson; SkifvärstaSkiverstadPerTorsson
H:Elin Månsdot 2SkiverstadElinMånsdotter
Piga Kirstin Arfsd: Ekerydh:1SkiverstadKerstinArvidsdotter