Om www.sodravedbo.se

WEBBSIDAN TILLHANDAHÅLLS I ETT SKICK SOM INTE ÄR HELT FÄRDIGUTVECKLAT. DET FINNS VISSA SAKER SOM INTE FUNGERAR FULLT UT OCH DET FINNS INTE DATA FÖR HELA UPPTAGNINGSOMRÅDET. VI VÄLJER ATT GÖRA DETTA DÅ DET TROTS ALLT FINNS ANVÄNDBAR FUNKTIONALITET PÅ SIDAN VILKEN ANNARS SKULLE FÖRBLI OUTNYTTJAD.

VIDARE UTVECKLING KAN KOMMA ATT SKE MEN I DAGSLÄGET ÄR INGET BESTÄMT OM HUR OCH NÄR!

Upptäckta fel kan med fördel mailas till jonas@cognatus.se

Jonas Magnusson, 2015-03-24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna sajt om Södra Vedbo har tillkommit på initiativ av Mattias Johansson. Våren 2012 engagerade han Jonas Magnusson, Karl-Henrik Rydén och Joakim Jönsson för att tillsammans skapa en "häradssajt" för Södra vedbo, häradet runt omkring Eksjö i den norra delen av Småland.

Sajten drivs helt ideelt och har för avsikt att vara helt kostnads och reklamfri.

 

Medverkande

De som har bidragit till sajten är:

 

Jonas Magnusson: huvudansvar webbutveckling, avskrifter.

Karl-Henrik Rydén: webbutveckling, avskirfter

Mattias Johansson: webbutveckling, fotografering källmaterial, avskrifter

Joakim Jönsson: avskrifter

 

Gudrun Hagström: Avskrifter av husförhörslängder Eksjö landsförsamling